Lichtervelde : riolerings- en wegenwerken Brugsebaan (N32) twee maanden sneller klaar


Op vrijdag 3 september wordt het kruispunt van de Brugsebaan (N32) met de Kortemarkstraat (N35) opengesteld voor alle verkeer. Dit is meteen het einde van de omvangrijke riolerings- en wegenwerken aan de Brugsebaan. De werken zijn ruim twee maanden vroeger klaar dan voorzien.
In de week van 30 augustus worden nog enkele kleine aanpassingen uitgevoerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat de verkeerslussen inslijpen, waarna de verkeerslichten op het nieuwe kruispunt kunnen worden afgesteld en getest. Op vrijdag 3 september worden
de verkeerslichten vervolgens in gebruik genomen en wordt de werfsignalisatie verwijderd.
De rijweg is vanaf dan opnieuw volledig open voor alle verkeer. Tegelijk wordt de tijdelijke verbinding in de Kortemarkstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.
Aquafin legde in de Brugsebaan, tussen de Ringlaan en de Industrieweg, een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het afvalwater van ruim 40 woningen wordt nu afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Kortemark. Daar wordt het gezuiverde water geloosd in de Handzamevaart.
Tegelijk zorgde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de herinrichting van het deel van de Brugsebaan waar de rioleringswerken worden uitgevoerd. Verder werd de rotonde met de Ringlaan vervangen door een verkeersveilig kruispunt met driekleurige
verkeerslichten. Ook het kruispunt met de Kortemarkstraat werd veiliger gemaakt