Lichtervelde helpt !

Beschouwing Corona

In deze crisistijd gaat de bezorgdheid in de eerste plaats uit naar onze inwoners. We beseffen maar al te goed hoe belangrijk een goede gezondheid is. We leven mee met mensen die afscheid namen van een familielid, vriend of vriendin. Aan mensen die ziek zijn, wensen we een spoedig herstel. En we blijven applaudisseren voor zij die dag in dag in de frontlinie staan, dit symboliseren onze vlaggen bedankt/merci.

We zitten niet stil

We zijn “preus” op onze ‘Oe Ist’-Lijn, op de vrijwilligers die helpen met boodschappen en het ronddragen van twee nieuwsbrieven en één aangepast infomagazine, op speelpleinmonitoren die een digitale speelpleinwerking organiseerden, … Onze communicatiedienst houdt de website up-to-date en handelaars en ondernemers krijgen een aangepaste online nieuwsbrief. Onze burgemeester sprak onze inwoners tweemaal toe om iedereen een hart onder de riem te steken. Al onze personeelsleden doen schitterend werk en de diensten blijven toegankelijk, telefonisch of na afspraak.

Communicatie in moeilijke tijden

We proberen op een verstandige en consequente manier om te gaan met communicatie. Het is niet evident als de informatie maar met mondjesmaat doorkomt om telkens de juiste boodschappen door te geven. We kiezen voor duidelijke en betrouwbare informatie!

Toekomstplan gemeente

We werken nu aan een aangepast toekomstplan voor onze gemeente. Naast het uitrollen van de federale exit-strategie, kijken we waar nodig we onze meerjarenplanning kunnen of moeten aanpassen. Voor elke inwoner is ondertussen wel reeds een mondmasker aangekocht. We houden jullie alvast op de hoogte!