Lichtervelde : actiemaand: Maai Mei niet

Samenwerking Velt: Biobloembollen in de gemeente
Het college van burgemeester en schepenen besliste vorige week om samen te werken ,met Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) om op een tweetal plaatsen biobloembollen te planten. De biobloembollen hebben in het vroege voorjaar een grote meerwaarde voor insecten en brengen kleur in de gemeente.
We starten met een vijf à tien vierkante meter op twee locaties nl. aan het rusthuis en op het rondpunt aan het station en we denken ook aan de jeugdsite en aan de ceremonieruimte aan het kerkhof.
Maai mei niet
Verder werd tijdens het overleg met de technische dienst beslist om bij wijze van proef een drietal graszones niet te maaien tot eind mei. Dat zal in de Europalaan, Stijn Streuvelslaan en Vandepoelelaan/Zandstraat zijn.
Het is de bedoeling om deze grasperken in verschillende zones in te delen om de mensen toe te laten om er nog te kunnen doorwandelen. Op deze wijze kunnen we ervaren of er in de buurt een voldoende draagvlak is voor deze natuurvriendelijke manier van onderhoud. Lukt dit in de buurt dan overwegen we om ook in deze zones in september/oktober bloembollen te gaan aanplanten.
Aanbod Velt – voorbeeld Pastorietuin
“De aanzet voor deze vernieuwde aanpak in de groenzones vond zijn oorsprong aan de pastorietuin waar Ferm vorig jaar met succes bloembollen heeft aangeplant. Toen we een aanbod kregen van Velt zijn we daar ook onmiddellijk op ingegaan. We zijn heel enthousiast om dit verder uit te werken en op te volgen maar we zijn eveneens benieuwd naar de reactie bij de omwonenden.”, stelt schepen Jos Goethals.