Kortemarkse bevolking groeit opnieuw aan met 50 eenheden

Kortemarkse bevolking groeit opnieuw aan met 50 eenheden
De bevolking van Kortemark blijft aangroeien. Waren onze inwoners begin vorig jaar nog met 12.751, dan zijn dat er op 1 januari 2022 al 12.801 geworden. Vorig jaar was de bevolking ook al aangegroeid, toen nog met 62 stuks.
Hoofdgemeente Kortemark blijft ook in 2022 de meeste inwoners tellen: 6.495, dat zijn er 27 meer dan in 2021. Halveer dat specifieke bevolkingscijfer, en je komt traditioneel bij benadering uit bij het inwonersaantal van deelgemeente Handzame (en Edewalle): 3.176, zijnde 31 meer dan het jaar voordien. Deelgemeentes Zarren en Werken worden in berekeningen als één entiteit beschouwd (in 1971 waren Zarren en Werken al gefuseerd), samen zijn ze goed voor 3.130 inwoners. Het zijn er acht minder dan een jaar voordien. Zarren ‘herbergt’ ruw geschat twee derden van dat aantal, Werken een derde.
Vorig jaar stelden we een opvallend toeval vast: er woonde toen amper één vrouw méér in onze gemeente dan er mannen woonden. Die cijfers liggen intussen verder uit elkaar: 6.390 mannen wonen er nu in Kortemark, tegenover 6.411 vrouwen.
Een bevolking groeit aan door inwijkelingen en geboortes, en kalft anderzijds af door vertrekkers en overlijdens. In 2021 werden er 669 nieuwe inwoners verwelkomd en 596 mensen uitgezwaaid. Er werden 129 kindjes geboren, maar er stierven ook 154 inwoners. In 2020 lagen de geboorte- en sterftecijfers daarentegen quasi perfect in de weegschaal.