Kortemark beraadt zich over verdere stappen in vergunningsdossier Silvamo NV


Het gemeentebestuur van Kortemark vernam deze voormiddag via de pers dat minister van Omgeving Zuhal Demir de vergunning voor het Kortemarkse bedrijf Silvamo met 25 jaar heeft verlengd.
Uit de verklaringen in de pers meent het gemeentebestuur te mogen afleiden dat de vergunning dan wel werd verleend onder strenge voorwaarden, maar dat de uitdrukkelijke vraag van de gemeente om het storten van PFAS te verbieden, niet zou gevolgd zijn.
Het gemeentebestuur zal zich dan ook, na het ontvangen van de beslissing, verder beraden over de te nemen stappen.