Kleurrijke wegmarkeringen in Torhoutse schoolomgevingen


Schepen van mobiliteit Elsie Desmet : Ontdek het Torhoutse 10-puntenplan voor veilige schoolomgevingen
Verkeersveiligheid is voor het lokaal bestuur van Torhout een cruciaal thema. Daarom wil het actief werk maken van veilige schoolbuurten. Hiervoor werd een 10-puntenplan veilige schoolomgevingen opgemaakt.

Vanuit de beleidsdoelstellingen, het SAVE-actieplan en de SAVE-werkgroepen wil het lokaal bestuur werken aan veilige schoolomgevingen. In doelstelling 3 van het SAVE-actieplan staat genoteerd dat het mobiliteitsbeleid afgestemd moet worden op kinderen en jongeren. Dit kan door de schoolomgevingen en de route naar school veiliger te maken.

Torhout telt 9 basisscholen. Zowat alle Torhoutse kinderen gaan in eigen stad naar school. Meer nog: de meeste kinderen gaan in de eigen wijk naar school.

Toch worden heel veel kinderen nog steeds met de auto naar school gevoerd en komt slechts een klein aantal kinderen met de fiets, de step of te voet naar school. Uit de jeugdmonitor leren we dat 74 procent van de Torhoutse kinderen (uit het vijfde en zesde leerjaar) altijd of soms met de auto naar school gebracht wordt. Dit resulteert in veel files en erg drukke, onveilige schoolomgevingen met Koning Auto in de hoofdrol. Maar we kunnen ook veronderstellen dat er minder zichtbare gevolgen zijn hieraan: meer milieuverontreiniging, een verminderde luchtkwaliteit, een hoger stressniveau en een hoger onveiligheidsgevoel. Bovendien bewegen kinderen op deze manier ook minder.

Het Lokaal Bestuur Torhout zal daarom binnen de legislatuur 2019-2024 werk maken van een 10-puntenplan schoolomgevingen. Door de realisatie van 10 specifieke punten zullen schoolomgevingen en schoolroutes verkeersveiliger gemaakt worden en wordt er een draagvlak gecreëerd om het STOP-principe toe te passen.

Het 10-puntenplan bevat volgende concrete acties:

Elke schoolomgeving een zone 30.
Inzet van de gemachtigd opzichters.
Zoen- en vroemzones waar mogelijk.
Oversteekplaatsen goed zichtbaar maken.
Ouders en begeleiders extra informeren.
Schoolomgevingen en schoolroutes waar nodig herinrichten.
Invoeren van een fietsregistratiesysteem gekoppeld aan een schoolvervoerplan.
Tonnagebeperking waar mogelijk.
Verkeereducatieve routes ontwikkelen.
Politiecontroles waar nodig.

Op het programma: creëren van zoen- en vroemzones en zichtbare oversteekplaatsen

Een aantal van deze punten zijn al gerealiseerd en zijn reeds zichtbaar in het straatbeeld. Zo is elke Torhoutse schoolomgeving op vandaag een zone 30 en zien we ‘s morgens bij de start van de school op verschillende plaatsen gemachtigde opzichters die kinderen veilig laten oversteken aan oversteekplaatsen.

Heel binnenkort worden puntjes 3 en 4 uitgerold. Door het aanbrengen van thermoplastische markeringen zullen een aantal zoen- en vroemzones gerealiseerd worden. Onder andere in de Zwevezelestraat en op Don Bosco. Daarnaast zullen een aantal zebrapaden in schoolomgevingen geaccentueerd en duidelijker zichtbaar gemaakt worden. Concreet gaat het om de zebrapaden in de Papebrugstraat, de Spinnenschoolstraat, de Viaductstraat, de Bruggestraat en de Kloosterstraat.

Stelselmatig zullen de andere punten van het 10-puntenplan uitgewerkt en uitgerold worden. We doen dit in samenwerking met de scholen en de lokale politie.

Markeringen om begin en einde van fietsstraten beter aan te duiden

Naast het uitwerken van het 10-puntenplan en het aanbrengen van markeringen aan de oversteekplaatsen en de zoen- en vroemzones zullen ook wegmarkeringen aangebracht worden om het begin en einde van de fietsstraten aan te duiden.

Bij het begin en het einde van een fietsstraat wordt een rood rechthoekig thermoplastisch vlak aangebracht over de volledige breedte van de rijweg met daarin het logo van de fietsstraat. Deze signalisatie wordt aangebracht in de Zwevezelestraat, in de Sint-Jozefstraat, in de Spinnenschoolstraat, in de Papebrugstraat, in de Beerstraat, in de Lichterveldestraat, in de Ravenhofstraat en in Don Bosco.

Bij dubbelrichtingsstraten brengen we waar mogelijk een brede rode middenlijn aan om de helft van de fietsstraat te markeren. Deze rode aslijn wordt aangebracht in de Revinzestraat, in de Papebrugstraat, in de Zwevezelestraat en in de Sint-Jozefstraat (na de herinrichting).

Het aanbrengen van de thermoplastische markeringen is sterk afhankelijk van het weer. Op dit moment is dit werk voorzien in de week van 1 maart 2021. Maar slechte weersomstandigheden kunnen dus voor vertraging zorgen.

“Verkeersveiligheid staat met stip bovenaan onze agenda. Daarnaast focussen we in ons meerjarenplan op het STOP-principe en kiezen we zo resoluut voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers (Stappers en Trappers). Met dit actieplan voor veilige schoolomgevingen richten we ons naar kinderen, jongeren, maar ook naar ouders en grootouders. Het bevat 10 maatregelen om de verkeersveiligheid aan de Torhoutse schoolpoorten te verhogen”, zegt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit