Kinderdagverblijf “KASTAAR” Lichtervelde heropent de deuren, volledig vernieuwd kinderdagverblijf gaat van start op 30 augustus.


“Kastaar”, een nieuw kinderdagverblijf, een nieuwe naam, een nieuwe start, een nieuwe personeelsploeg, een nieuw elan en een sterke pedagogische visie waarbij het Kind in het centrum staat. Na enkele weken van intense voorbereiding opent Kindercentrum vzw hun tiende kinderdagverblijf in de Koolskampstraat 8 te Lichtervelde.
De vorige exploitatie, alsook de voorgeschiedenis van deze locatie werd gekenmerkt door een turbulente periode met verplichte sluiting tot gevolg. Met de overname van het vroegere Paddestoeltje wordt dit hoofdstuk nu definitief afgesloten en start een volledig nieuw verhaal, getuigt Tom Braet (directeur, Kindercentrum vzw). Vanaf heden staat het Kindercentrum in voor de exploitatie van het volledig vernieuwde kinderdagverblijf.
Centrale ligging en dagprijs volgens inkomen
Op slechts anderhalve kilometer van de afrit Lichtervelde langs de E403, aan de rand van het centrum van Lichtervelde is dit kinderdagverblijf heel vlot bereikbaar en ontsluitbaar.
Inzetten op, voor de ouders betaalbare kinderopvang, is één van onze belangrijkste doelstellingen geeft Tom Braet aan. Dit kinderdagverblijf wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin en werkt volgens inkomenstarief (IKT). Dat wil zeggen dat de dagprijs die je betaalt voor de opvang, bepaald is door het gemeenschappelijk belastbaar inkomen van de ouders. De opvangprijs varieert dus naargelang het inkomen van de ouders van 5,37€ tot 29,81€ voor een volle opvangdag.
Meer dan een nieuwe naam.
“Er werd de voorbije weken hard gewerkt en stevig geïnvesteerd in deze opvanglocatie” getuigt Ine Barbary, coördinator Kind van Kindercentrum. “Investeringen ten gunste van de pedagogische kwaliteit, veiligheid en maximale ontwikkelingskansen voor
de aanwezig kinderen alsook in het comfort voor de ouders”, gaat Ine verder.
Zo werd de leefruimte serieus uitgebreid, worden verschillende leefhoekjes geïntroduceerd, werd een volledig nieuwe verzorgingsunit geïntegreerd in de leefruimte, creëerden we nieuwe en extra ruimtes, op het eerste verdiep, die dienst zal doen als snoezel- en of crearuimte. Het speelgoedaanbod werd volledig vervangen en uitgebreid in functie van de verschillende
ontwikkelingsdomeinen. Dit alles zorgt voor een optimale leefomgeving voor onze allerkleinsten om ze met de beste zorg te kunnen omringen, waarbij ze gestimuleerd worden op alle ontwikkelingsdomeinen. “We zijn er helemaal klaar voor” glundert Ine. Daarnaast werd ingezet op het comfort van de ouders en de allerkleinsten, zo beschikt elk kind over zijn eigen unieke bedje en eigen bedlinnen. Ouders kunnen ook hun buggy of maxi-cosi in het kinderdagverblijf nalaten.
Buitenspel en buitenactiviteiten vinden we bijzonder belangrijk, de leefruimte sluit rechtstreeks aan op terras en de ruime buitentuin biedt ons alle kansen om hier maximaal op in te zetten.
Pedagogische visie en ouderparticipatie
Binnen alles wat we dagelijks doen staat steeds het unieke kind en diens behoeftes en ontwikkeling centraal.
Kastaar creëert opvang waar kinderen zich veilig en geborgen weten, waar ze zich goed voelen. Dit is de belangrijkste voorwaarde opdat kinderen zich op verschillende gebieden ten volle zouden kunnen ontplooien. Zowel de emotionele als de fysieke veiligheid, krijgen onze aandacht en zorg. We creëren dit veilig nest door kinderen warmte, affectie en geborgenheid, rust en ruimte, structuur en regelmaat te bieden, binnen een hechte relatie met de begeleid(st)ers
Met Kastaar wensen we de gezinnen als volwaardige partner binnen het hele opvanggebeuren te beschouwen. We zetten in op dialoog met ouders. Enerzijds worden ouders dagelijks geïnformeerd over de dagelijkse praktijk, over hun eigen kind. Anderzijds worden ook zij gehoord en actief betrokken bij de werking. Hierdoor kan beter worden ingespeeld
op reële noden, behoeftes en mogelijkheden van (diverse) gezinnen.
Volledig nieuwe ploeg van kindbegeleidsters.
Een volledig nieuwe ploeg van gediplomeerde kindbegeleiders werd aangeworven en voorbereid door onze coördinator kind en personeelsdienst. Drie enthousiaste full-time kindbegeleiders staan te popelen om op te starten en de beste zorg toe te dienen.
Kindercentrum vzw is bijzonder verheugd met de overname en heropstart.
“We zijn reeds meer dan drie jaar actief, in de nabijgelegen gemeente Wingene en Ruiselede, via de uitbating van de kinderdagverblijven het Mezennestje en de Kleine Linde”. “Sinds 1 april 2021, exploiteren we ook het kinderdagverblijf Iene Miene Mutte te Zwevezele”. “Met de opstart van ‘Kastaar’ beschikken we nu over 125 kindopvangplaatsen in LichterveldeZwevezele-Wingene-Doomkerke” rekent Tom Braet “voor kinderen van 0 tot 3 jaar”. Heel bijzonder in dit verhaal is dat het
allen kinderdagverblijven betreffen die werken met een dagprijs volgens het inkomen van de ouders, dit maakt het voor elke ouder betaalbaar en toegankelijk. “Het is onze bedoeling om deze vier kinderdagverblijven centraal aan te sturen en te ondersteunen en zo nauw te laten samenwerken in de toekomst”.
Zo kunnen we voor elke ouder een kinderopvangoplossing aanbieden en blijven die kindopvangplaatsen gegarandeerd in de regio. Met het geplande nieuwbouwproject Mezennestje (2024) in Wingene zal er ook extra bureelruimte voorzien worden om zo de kinderopvangwerking in de nabije regio verder uit te bouwen, naast de hoofdzetel en werking in Waregem.
Futureproof, schaalvergroting in kinderopvang is goed!
Kinderopvangorganisatoren dienen op vandaag aan grote uitdagingen het hoofd te bieden. Er zijn de terecht hoge kwaliteitseisen voor de pedagogische werking en infrastructuur. De financiële leefbaarheid van kinderopvangorganisatoren staat onder druk en de vraag naar voldoende betaalbare nabije kwaliteitsvolle kinderopvang voor ouders stijgt met de dag. Het beschikken over voldoende geschoolde en permanent gevormde kindbegeleiders is een continue uitdaging.
Hierbij zijn samenwerking, het bundelen van expertise, schaalvergroting en het inzetten op management vanuit sociaal ondernemerschap de oplossingen om deze uitdagingen succesvol te realiseren. Juist hierop wenst Kindercentrum vzw de komende jaren in te zetten.
N.a.v. de opstart van Kastaar beschikt Kindercentrum nu over 301 kindplaatsen groepsopvang, gespreid over 10 kinderdagverblijven en 62 kindplaatsen gezinsopvang in Waregem-Wingene-Ruiselede-Lichtervelde alsook een 1000-tal kinderopvangplaatsen Buitens Schoolse Kinderopvang in Waregem. Vanaf heden zullen 140 medewerkers actief zijn binnen de
vzw.
Praktische gegevens kinderdagverblijf ‘KASTAAR’:
Voor inschrijvingen en informatie: 056 60 73 40 of 051 69 10 64, via kastaar@kindercentrum.be of via www.kindercentrum.be
Kinderdagverblijf ‘Kastaar’, Koolskampstraat 8 , 8810 Lichtervelde
Openingsuren: van 07u00 tot 18u00
Dagprijzen: inkomensgerelateerd, u betaalt volgens uw inkomen.
Jaarlijks ontvangt elke ouder een fiscaal attest om toe te voegen aan je personenbelasting.
www.kindercentrum.be