In Ichtegem laten ze niemand in de steek.

Gemeentebestuur : voor de inwoners van onze gemeente starten we vanaf vrijdag 20 maart om 12 uur een triagepunt of ‘corona-consultatiepunt’ in de sporthal van Eernegem. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en de Ichtegemse huisartsen. Op vraag van de huisartsen hebben wij meteen stappen ondernomen om een triagepunt op te richten. Dit om te vermijden dat zieke patiënten samen in de wachtzaal van de huisarts terechtkomen en elkaar besmetten. Daarom slaan we de handen in elkaar om de consultaties te centraliseren. Vanaf vrijdag 20 maart om 12 uur zullen huisartsen van Groot-Ichtegem om beurt consultaties uitvoeren in de sporthal van Eernegem. Ze worden ondersteund door onze eigen personeelsleden, die het onthaal bemannen en zorgen voor het onderhoud van het gebouw en de consultatieruimtes. Hoe werkt zo’n corona-consultatiepunt precies? • Bel eerst en vooral je eigen huisarts! • De huisarts ondervraagt je telefonisch. • Wanneer de dokter oordeelt dat een verder onderzoek inzake COVID-19 nodig is, zal de dokter je gegevens doorgeven aan het consultatiepunt. • Een medewerker belt je op om een afspraak in te plannen. • Je komt naar de sporthal van Eernegem op het afgesproken moment. • Wacht in de wagen op de parking tot een medewerker je opbelt om naar binnen te komen Heel belangrijk: kom niet naar het consultatiepunt zonder afspraak! En voor nu… Zorg goed voor jezelf en voor de mensen rondom je en hou je aan de maatregelen vanuit de federale overheid! Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.