Ichtegem : STEL JE KANDIDAAT VOOR ONZE ADVIESRADEN!

Op dit moment werkt het lokaal bestuur Ichtegem aan de hersamenstelling van de gemeentelijke adviesraden voor de periode 2020 – 2025. Het gemeentebestuur wordt in het beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen. De zogenaamde adviesraden geven de mening weer van de Ichtegemse bevolking voor wat betreft specifieke thema’s. Het lokaal bestuur Ichtegem maakt op dit moment werk van de hersamenstelling van de gemeentelijke adviesraden. Hiervoor werd niet over één nacht ijs gegaan. Zo werden alle bestaande adviesraden grondig geëvalueerd en werden drie gloednieuwe raden in het leven geroepen, om zo écht te kunnen weerspiegelen wat er leeft in de gemeente onder àlle leden van de bevolking. Om alle burgers de kans te geven om te participeren, werd een folder met de voorstelling van de verschillende adviesraden in elke brievenbus van de gemeente bedeeld. Maak kennis of stel je kandidaat voor deze adviesraden: Cultuurraad (incl. raad van bestuur gemeenschapscentrum) Alle materies die cultuur, toerisme of erfgoed betreffen worden door het college van burgemeester en schepenen aan de cultuurraad voorgelegd. Daarnaast volgt de cultuurraad zelf ook de ontwikkelingen in het cultuurveld op en geeft uit eigen initiatief adviezen aan de gemeentelijke overheid. Heb je zin om mee te wegen op de lokale cultuurprogrammering, toerisme, erfgoed,… Ben je geïnteresseerd in het brede veld van cultuur? Stel je dan zeker kandidaat! Jeugdraad De jeugdraad is het adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Het is dé spreekbuis voor kinderen en jongeren, het jeugdwerk en alle jeugdverenigingen. De gemeente moedigt zoveel mogelijk jonge mensen aan om lid te worden. Wie weet er namelijk beter wat de jeugd wil dan de jeugd zelf? Sportraad De sportraad geeft advies aan de gemeente inzake sportmateries. Daarnaast coördineert de sportraad de activiteiten in de sportsector en verzamelt de sportraad documentatie en informatie over het sportleven en de sportieve behoeften in Ichtegem. Op deze manier kan ze initiatieven nemen die op de behoeften zijn afgestemd. Heb jij een ruime blik op sport en denk je mee te kunnen werken aan een sportbeleid voor de héle gemeente? Kun jij ons helpen om het #sportersbelevenmeer-verhaal ook echt waar te maken? Dan ontvangen we graag jouw kandidatuur! Seniorenraad Ben jij de persoon die wij zoeken om initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het seniorenwerk, de betrokkenen bij het seniorenwelzijn en de senioren zelf te bevorderen? Sta je te popelen om het bestuur te adviseren met nieuwe initiatieven rond seniorenwerking? Bezorg ons jouw gegevens! Bibliotheekraad Voel je je geroepen om mee te werken aan de verdere uitbouw van de openbare bibliotheek op de gemeente? Weet jij als geen ander dat de bib meer is dan een plaats waar je boeken kunt ontlenen? Dan hebben we jou nodig in onze bibliotheekraad! Milieuraad Iedere milieubewuste inwoner kan zich kandidaat stellen om in de milieuraad te zetelen. De taak van de milieuraad is enerzijds het verstrekken van advies aan het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, en anderzijds de bevolking te informeren en te sensibiliseren rond milieu en duurzaamheid. Iets voor jou? Stel je kandidaat! Welzijnsraad * NIEUW * Voor onze nieuwe welzijnsraad zoeken we gemotiveerde inwoners die het gemeentebestuur willen adviseren rond welzijn in de ruimste vorm: medisch, sociaal, psychisch, maatschappelijk en zelfs op materieel vlak. Kun je ons helpen om initiatieven rond gezondheid, toegankelijkheid en welzijn te organiseren? Heb je een brede kijk op algemeen welzijn en van bepaalde doelgroepen in het bijzonder? Ben je ervan overtuigd dat welzijnspromotie één van de belangrijkste taken van het lokaal bestuur is? Twijfel niet en stel je kandidaat voor deze nieuwe adviesraad. Raad voor lokale economie, landbouw en handel * NIEUW * Van Ichtegem een ondernemingsvriendelijke gemeente maken, dat staat met stip op de agenda voor deze legislatuur. Borrel jij van de ideeën om van Ichtegem een bruisende, ondernemende gemeente te maken? Heb je een hart voor de lokale handelaars en wil je meewerken aan een ondernemingsvriendelijk beleid in onze gemeente? Laat dan zeker van je horen! Adviesraad voor het gezin (incl. lokaal overleg kinderopvang) * NIEUW * Onze nieuwe adviesraad voor het gezin wil het gemeentebestuur adviseren rond verschillende thema’s over het gezin, kinderopvang, opvoedingsondersteuning,… Ben je een gedreven ouder, leerkracht, kinderverzorg(st)er,… boordevol ideeën om de samenwerking tussen verschillende diensten, ondersteuning en begeleiding naar onze lokale gezinnen te verbeteren? Neem contact met ons op! Voel je je geroepen om lid te worden van één van de bovenstaande adviesraden? Stel je kandidaat via www.ichtegem.be/adviesraden ten laatste op 31 oktober 2019.

Wens je meer informatie over een bepaalde adviesraad? Neem contact op met de dienst communicatie via 059 34 11 20 of communicatie@ichtegem.be.

Je leest het, het lokaal bestuur geeft iedereen de kans om te participeren en om Ichtegem te inspireren. Grijp ook jouw kans!