ICHTEGEM MAAKT WERK VAN VOETWEG 21

Sentier 21 of de Voetweg 21 in de omgeving van het Wijnendalebos wordt herbekeken. Het huidig bestuur van Ichtegem zoekt samen met de betrokken partijen naar een concrete oplossing voor de voetweg.

Het schepencollege van de gemeente Ichtegem schrijft een prijsvraag uit om een landmeter aan te stellen om het bestaande traject in kaart te brengen en de wijzigingen in goede banen te leiden.

“Wat niet veel mensen weten is dat het grootste gedeelte van het bos van Wijnendale op Ichtegemse grond ligt.”, vertelt Ichtegems burgervader Jan Bekaert. “In mei hebben we, samen met het bestuur van Torhout, een constructief gesprek gehad met Jérôme Matthieu de Wynendaele omtrent de voetweg. Door de recente beschadigingen aan privaat eigendom, de toename van het aantal gebruikers en het ontbreken van beheersmaatregelen is de tijd nu aangebroken om de voetweg onder handen te nemen”.

Concreet wordt de breedte van de voetweg herbekeken in het licht van de functie van de gemeenteweg. Er worden informatieborden aangebracht en beheersmaatregelen uitgewerkt.

“Verder wordt een aftakking in zuidelijke richting voorzien”, voegt schepen van trage wegen Celesta Muylle toe. Op die manier kunnen we aansluiten op de Julianadreef, zo ontstaat er een beter aaneengesloten netwerk.”

“Om dit dossier te kunnen uitwerken, moet een landmeter aangesteld worden”, verduidelijkt Jan Bekaert. “We voorzien hiervoor 5.000 euro. De landmeter zal het traject van de voetweg en de zuidelijke aftakking opmeten, zodat we met een volledig dossier naar de gemeenteraad kunnen stappen”