Het Torhouts fietsrapport

Schepen van mobiliteit Elsie Desmet : Torhout scoort in 2022 beduidend hoger op het fietsrapport van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) dan in 2020. Zo ging de score van een 6 naar een 7 op 10. Dat bewijst alvast dat de vele inspanningen van het lokaal bestuur rond fietsen en fietsinfrastructuur lonen.

In het najaar van 2021 deed de VSV in samenwerking met de Fietsersbond een grote publieksbevraging over alles wat te maken heeft met fietsen. Maar liefst 20.000 Vlamingen vulden de enquête in. Vanaf 50 ingevulde enquêtes heeft een stad of gemeente recht op een fietsrapport. 57 Torhoutenaars vulden de bevraging in, waardoor ook Torhout een fietsrapport ontving.

Grote vooruitgang op beleving, infrastructuur en communicatie

De enquête spitste zich toe op 3 categorieën: beleving, infrastructuur en communicatie. Torhout haalde 7/10 voor beleving, 6/10 voor infrastructuur en 6/10 voor communicatie. Op al deze onderdelen maakte Torhout een grote vooruitgang van 12 punten ten opzichte van 2020.

Naar beleving toe vonden de respondenten vooral dat het aangenaam fietsen is in Torhout en dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen door de fietsstraten, de schoolstraten en andere veilige routes.

Wat infrastructuur betreft kan Torhout zeker nog verbeteren op vlak van het onderhoud van de fietspaden, het veilig en vlot oversteken van kruispunten en het duidelijker communiceren waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten rond fietsinfrastructuur. Anderzijds scoren we goed op het feit dat het lokaal bestuur meldingen over gevaarlijke fietssituaties ernstig neemt en dat bij de herinrichting van straten ook nagedacht wordt over de verbetering van de fietsinfrastructuur.

In het luikje communicatie krijgt het lokaal bestuur goede punten omdat het de fietsers actief aanmoedigt en werd ook een pluim gegeven voor de duidelijke communicatie en bewegwijzering van onze fietsroutes.

We blijven hard inzetten op de fiets!

Bij de realisatie van de stadskernvernieuwing en in de masterplannen van de stationsomgeving en van Wijnendale werd heel veel aandacht besteed aan de plaats en de veiligheid van de zwakke weggebruiker, waaronder ook de fietser.

Met de opmaak van een fietsbeleidsplan in 2022 en de uitvoering van de schoolvervoerplannen voor de 9 basisscholen op ons grondgebied wil het lokaal bestuur verder inzetten op veilig fietsen in onze stad.

“Het doet me heel veel plezier dat het harde werken en het voluit trekken van de kaart van de zwakke weggebruikers en zeker van onze fietsers, stap voor stap zijn vruchten afwerpt. Ik ben dan ook een trotse schepen van mobiliteit! Maar we werken verder. We gaan aan de slag met deze belangrijke feedback van de Torhoutenaar en werken verder aan het verbeteren van onze infrastructuur. Ons doel blijft zoveel mogelijk Torhoutenaren op de fiets krijgen en dat kan enkel door verder in te zetten op die drie speerpunten. Fietsen moet aangenaam zijn, vlot verlopen en vooral veilig kunnen voor jong en oud”, vertelt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.