Het terugkommoment van de Torhoutse sociale kerstmarkt

Bij het begin van het nieuwe jaar houden we eraan om alle verenigingen en Torhoutenaars met een hart voor het Noorden en het Zuiden samen te brengen op ons terugkommoment van de sociale kerstmarkt. Een moment van verbondenheid tussen het Noorden en het Zuiden, tussen mensen met een warm hart voor onze medemensen hier en elders op onze aardbol.

De leden van TROSSO en het lokaal bestuur hechten veel belang aan dit terugkommoment. Op die manier willen we even terug keren naar dat warme moment van half december, waar verbondenheid centraal staat.

Warmste Kerstmarkt 2019

Elk jaar opnieuw is dit een moment waarbij we de solidariteit, de gedrevenheid en het enthousiasme van de deelnemende verenigingen en organisaties eens extra in de kijker willen plaatsen. Tijdens de sociale kerstmarkt zetten zij immers hun beste beentje voor om mensen te informeren over hun goed doel en hen te motiveren via de aankoop van gadgets en lekkernijen hun steentje bij te dragen voor het initiatief waar zij zich voor smijten!

“Als schepen van Noord-Zuid beleid doet het me zoveel deugd te zien dat nog altijd heel veel mensen van heel nabij betrokken zijn met het welzijn van onze medemensen. We willen al deze mensen vanuit het stadsbestuur van harte danken voor hun onuitputtelijke inzet voor hun vereniging, het goede doel en het enthousiasme tijdens de Warmste Kerstmarkt in december”, zegt schepen Elsie Desmet.

De deelnemers worden bedankt door hen tijdens het terugkommoment de kans te geven, hun werking en het goede doel waar ze fondsen voor verzamelden, voor te stellen.

JCI Houtland verzamelde fondsen voor De Beelderij.
Marnixring wierf 500 euro voor de Andere Academie.
De Lions schenken 200 euro.
CVO Scala geeft 153 euro aan ‘t Veld.
Ka-Dans verzamdelde 150 euro voor Wazi-Esperanza
Open VLD en Vzw D-Noizz schenken elk respectievelijk 400 euro en 629,30 euro voor onderzoek naar pulmonale hypertensie.
For a Purpose: 101 euro voor Techniekers zonder Grenzen.
Zoutmijnkinderen: 343 euro voor India.
Rozenweelde schenkt 2950 euro voor de Wonderboom.
Move2Gether: 84,82 euro voor Gambia.
Torhout Warmste Gemeente; de politieke partijen Groen, sp.a, Open VLD en CD&V hebben 217,50 euro ingezameld dat zij willen verdelen onder alle deelnemers aan de Warmste Kerstmarkt. Daarnaast schenken zij nog eens 200 euro aan het netwerk tegen armoede.
Basisgroepen Torhout: 1060 euro voor El Salvador.
Kiwanis: 900 euro voor het sociaal fonds van de burgemeester.
Thaismiles vzw: 320 euro voor projecten in Thailand.

Torhoutse Noord-Zuid verenigingen
Naast de financiële en logistieke ondersteuning voor de Warmste Kerstmarkt die het lokaal bestuur voorziet, werden er in 2019 nog andere gelden besteed voor ontwikkelingssamenwerking in Torhout.

1.0825,00 euro werd voor Noord-Zuid verenigingen voorzien. De 6 verenigingen, aangesloten bij TROSSO zijn: Rikolto, Broederlijk Delen, Banglabari, de Wereldwinkel, Missio Wijnendale en Thaismiles. Jaarlijks ontvangen zij via een puntensysteem werkingssubsidies vanuit het lokaal bestuur.

Projectensteun

Daarnaast kan elke Torhoutenaar een aanvraag indienen voor een project waarbij hij of zij nauw betrokken is. Na een toelichting voor de leden van TROSSO worden ook hier via een puntensysteem met bepaalde prioriteiten, de gelden verdeeld.
In 2019 werd 6.315,00 euro geschonken aan 12 projecten in Peru, Wit-Rusland, India, Thailand, Gambia, Marokko, El Salvador, Nepal en Kenia.

594,32 euro: project van Georges Cappele voor de aankoop van schoolmateriaal voor kinderen in Peru.
297,16 euro: project van Kristoff Ryckewaert voor kookstoven in Gambia
445,74 euro: project van Maria Ketels voor renovatie van woningen in sloppenwijken van India.
1040,06 euro: project van Lieve Desmedt voor het zuiveren van regenwater in India.
222,87 euro: project van Wilfried Verbeke voor de zorg voor kinderen in Thailand.
817,19 euro: project van Katrien Vanneste voor de aankoop van zonnepanelen voor waterpompen in Marokko.
297,16 euro: project van Joren Surmont voor de bouw van alternatieve en duurzame woningen, scholen in Nepal.
371,45 euro: project van Marleen Steen voor renovatie van woningen voor mensen met een beperking in Peru.
594,32 euro: project van Filip Dejonckheere voor opleidingen rond palliatieve zorg voor kinderen in Wit-Rusland.
594,32 euro: project van Aäron Blomtronck voor renovatie van een school en opleiding van techniekers in Gambia.
668,61 euro: project van Marc Coulier voor start kleine gezinsboerderijen in El Salvador.
371,45 euro: project van Jacqueline Van den Broucke voor renovatie klasjes en aankoop lesmateriaal school in Kenia.

Financiële steun
We voorzien jaarlijks een 2.706 euro voor de overkoepelende organisatie 11.11.11 en 2.255 euro aan Noodhulp, voor gebieden die door bv. rampen onverwacht in moeilijkheden raken.

Cultuur en Noord-Zuid
Op regelmatige basis wordt in ons Cultuurcentrum de Brouckere een film uit het alternatieve circuit vertoond in samenwerking met TROSSO. Telkens wordt er vanuit TROSSO een omkadering voorzien die een uurtje voor de vertoning van start gaat. Het zijn de vrijwilligers van TROSSO die telkens zorgen voor een passende omkaderingsactiviteit voor de aanvang van de film.

Noord-Zuid thema’s in de scholen
Voor de Torhoutse scholen wordt sinds 2009 een Noord-Zuid kalender aangekocht om in de klas te hangen. Bij de kalender zit een lesbrochure per foto, per maand dus. Het is de bedoeling dat leerkrachten zo op een eenvoudige manier een hapklare brok krijgen om aan mondiale vorming te doen. Want sensibilisering, en dat van kleins af vinden we heel belangrijk. De stad voorziet 1.000 euro voor de aankoop van deze wereldkalenders.

Voor de vijfde keer werken we dit jaar samen met Djapo een uniek project uit met alle vierde leerjaren van Torhout. Een hele maand lang zullen ze werken rond Fairtrade. Via een workshop in de klas ondervinden de kinderen aan den lijve wat Fairtrade betekent voor de arme boeren in het zuiden. Tenslotte is er de grote finaledag, die dit jaar doorgaat op vrijdag 8 mei, waar de kinderen heel Torhout compleet Fairtrade zullen kleuren. We hopen dat het hele project ook dit jaar weer een grandioos succes zal worden waarbij we niet enkel de kinderen zelf bereiken maar ook hun ouders, broers en zussen, grootouders en wellicht nog veel meer mensen.

Nieuwe voorzitter voor TROSSO
Om dit alles te organiseren kunnen we bij de stad beroep doen op heel wat vrijwilligers.
Het voorbije jaar was het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. Een jaar waarin ook het een en het ander veranderde voor TROSSO. Daniël Joseph, onze trouwe voorzitter, gaf de fakkel door aan Martine Maertens. Als een tandem fietsten ze dit eerste jaar samen door, gesteund door de andere vrijwilligers van TROSSO en onze Noord-Zuidambtenaar, Christelle.
Op een gepaste manier werd er dankbaar afscheid genomen van Daniël.

Wie is Daniël?
Het is niet moeilijk om Daniël kort en bondig, wat ook zijn motto is, te omschrijven.
Daniël, is “nen toffe gast met het hart op de juiste plaats”!
In 1984 richtte hij, samen met een aantal andere enthousiastelingen, de Torhoutse derde wereldraad op. Hij werd hierin gesteund door het toenmalige stadsbestuur en vooral door schepen, Maurice Dedeyne. Als stichter werd hij voorzitter en dit tot vorig jaar, m.a.w. Daniël was maar liefst 35 jaar voorzitter! Dit wil natuurlijk ook zeggen dat hij heel wat schepenen heeft “versleten”, figuurlijk of letterlijk?
Na Maurice Dedeyne volgden nog Servais Deroo, Paul Vanthournout, Urbain Adam, Wim Mestdagh, Hilde Crevits, Martine Van Hecke, Willy Depoorter, Lieselotte Denolf, Kristof Audenaert als vervanger van Lieselotte tijdens haar zwangerschapsverlof en tot slot Elsie Desmet.
Jaren aan een stuk was Daniël hét gezicht van TROSSO, de enthousiaste en passionele voorzitter van onze Noord-Zuidraad, één van de steunpilaren binnen het ontwikkelingsbeleid in Torhout. De vergaderingen leidde hij op zijn eigen manier, met een kwinkslag, to the point en nooit langer dan nodig. Rond half tien begon Daniël immers te verlangen naar een sigaretje en een drankje en dat verlangen kon hij moeilijk wegsteken. De na-vergaderingen tussen pot en pint waren dan ook even belangrijk als de vergaderingen zelf. Daar werden de vriendschapsbanden gesmeed.

Samen met zijn hele ploeg zorgde hij ervoor dat het zuiden mee op de kaart werd gezet in Torhout. Bij activiteiten was hij, samen met hen, steevast aanwezig om te helpen waar nodig.

“Daniël, is een man uit de duizend, een man met het hart op de juiste plaats. Met heel veel dankbaarheid nemen we afscheid van hem als voorzitter van TROSSO, maar we hopen dat hij nog vele jaren mee aan de kar zal trekken van het Noord-Zuid beleid in onze stad,” vertelt schepen Elsie Desmet.

Daniël blijft sociaal heel actief. Zo nam hij intussen het voorzitterschap op van de nieuwe welzijnsraad en is hij actief als vrijwilliger op vele plaatsen.