Het Lokaal Bestuur Torhout zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen.

Het project in de Noordlaan is hier een concrete uitwerking van. Naast de aanleg van een bufferbekken wordt de Noordlaan sinds eind augustus ook heraangelegd.

“In de Noordlaan, aan de zijde van AZ Delta en van de Industrielaan tot de Bruggestraat, zien we stilletjes aan de nieuwe rij- en ventweg verschijnen. De wegenwerken langs de Noordlaan zitten op schema. We hopen dat het goede weer de volgende weken nog even blijft, zodat we de vooropgestelde timing kunnen blijven aanhouden”, schetst schepen voor openbare werken, Hans Blomme.

OPSTART NIEUWE FASE TUSSEN OOSTENDESTRAAT EN AARTRIJKESTRAAT

Deze week worden fase A1 en fase A2 afgewerkt.

⦁ Tijdens fase A1 werd de Noordlaan tussen de Oostendestraat en de Aartrijkestraat aan de kant van AZ Delta aangepakt.
⦁ Tijdens fase A2 werd het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum aangepakt.

Na het aanbrengen van de wegmarkeringen worden deze delen van de nieuwe Noordlaan terug opengezet voor alle verkeer.

Vanaf maandag 23 november start de volgende fase (fase C1) van de werken in deze zone op.

⦁ Tijdens fase C1 wordt de Noordlaan tussen de Oostendestraat en de Aartrijkestraat, aan de kant van Chantilly, onder handen genomen.
⦁ Ook het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van Aartrijke wordt meegenomen in deze zone.

STAND VAN ZAKEN WERKEN TUSSEN INDUSTRIELAAN EN BRUGGESTRAAT

In deze zone wordt op dit moment fase B uitgevoerd.

⦁ Tijdens fase B wordt de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat, van TVD tot aan Groep Vereenooghe, heraangelegd.

Tussen de Industrielaan en de Bruggestraat worden deze week de voorbereidingen getroffen om de betonnen slipvorm klaar te leggen voor de nieuwe vent- en rijweg. In de week van 23 november wordt vervolgens de onder- en toplaag aangelegd in asfalt.

Begin december zal fase B afgerond worden en wordt er opgeschoven naar de fase C3a.
⦁ In deze fase wordt de overzijde van de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat, van Fluvius tot MAN, aangepakt.

Timing van de werken (*)

Fase C1 – Zone tussen Oostendestraat en Aartrijkestraat, aan kant Chantilly (met inbegrip van kruispunt aan kant Aartrijke)

⦁ Start werken: maandag 23 november.
⦁ Vermoedelijke einde werken: eind april 2021.

Fase C3a – Zone tussen Industrielaan en Bruggestraat, van Fluvius tot MAN

⦁ Start werken: begin december.
⦁ Vermoedelijke einde werken: half juni 2021.

(*) De timing van de werken kan wijzigen door het slechte weer en door technische problemen op de werf. De laatste info kan je steeds terugvinden op www.torhout.be/wegenwerken.

Hinder en bereikbaarheid

Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat, aan de kant van Aartrijke, is tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer.

Gemotoriseerd verkeer:
⦁ De Aartrijkestraat, van het kruispunt met de Noordlaan tot aan de Industrielaan, is enkel te bereiken via de Industrielaan.
⦁ Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum is opnieuw toegankelijk.
⦁ De rotondes ter hoogte van de Bruggestraat en de Oostendestraat kunnen tijdens de werken vrij gebruikt worden. Wil je van de ene naar de andere rotonde rijden? De doorgang blijft gegarandeerd.

Fietsers:
⦁ Rij om via de Industrielaan. Gebruik de beveiligde oversteken in de Noordlaan en de Industrielaan.
⦁ Om het oversteken veilig te laten verlopen, vragen we om af te stappen van je fiets en met de fiets aan de hand over te steken.

Voetgangers:
⦁ Wandel via de Industrielaan en neem, net zoals de fietsers, de beveiligde oversteken in de Industrielaan en aan de rotondes.

De handelaars in de buurt van de werken blijven bereikbaar tijdens de werken. De bereikbaarheid van de handelaars wordt aangegeven door middel van borden langs de Noordlaan.

De triagepost ter hoogte van AZ Delta is opnieuw bereikbaar langs de Noordlaan vanaf maandag 30 november.