Het Lokaal Bestuur Torhout zet in op burgerparticipatie inwonerspanel op komst

Binnenkort ontvangen 1600 willekeurig geselecteerde inwoners van Torhout een uitnodiging om deel uit te maken van een inwonerspanel. Op die manier wil het lokaal bestuur de ‘mening van de Torhoutenaar’ actiever gaan inzetten als input voor het beleid.

Om als bestuur de juiste keuzes te kunnen maken, is het belangrijk om te weten wat er leeft in een stad. Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden start het lokaal bestuur van Torhout binnenkort met een inwonerspanel, een representatief deel van de Torhoutse bevolking die periodiek bevraagd zal worden.

“We willen weten hoe ‘de gemiddelde Torhoutenaar’ over iets denkt.” zegt schepen van informatie, participatie en dienstverlening, Lieselotte Denolf. “Het inwonerspanel zal voor verschillende vormen van advies worden ingezet, en de resultaten zullen gebruikt worden als input voor het beleid. Zo weten we of er een draagvlak is voor bepaalde maatregelen, met welke ideeën de inwoners spelen, of Torhout de gewenste richting uitgaat enz.”

Uitnodiging ontvangen? Grijp je kans en registreer je!
Zo’n 1600 inwoners worden uitgenodigd om zich te registreren als panellid. Ze werden willekeurig geselecteerd om de representativiteit te garanderen en ontvangen de 3e week van maart een persoonlijke uitnodigingsbrief. Wie zich registreert zal een aantal keer per jaar zijn of haar mening en advies kunnen geven over thema’s als sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur enz. Het bestuur wil al wie een uitnodiging ontvangen heeft, oproepen om zijn of haar stem te laten horen. Het is een unieke kans om mee vorm te geven aan de toekomst van onze stad.

Het lokaal bestuur laat zich voor het hele traject begeleiden door het onafhankelijk onderzoeksbureau Public Minds, die het panel zal beheren en instaat voor de anonieme verwerking van de bevragingen.