Het Lokaal Bestuur Torhout heeft de ambitie om site d’Aussy tussen de Fraeyesstraat en de ‘s Gravenwinkelstraat aan te kopen.

Zo investeert het bestuur in een groene verbinding tussen het stadscentrum en park de Brouckere.

Een parel in Torhout

Het Lokaal Bestuur Torhout wil de zogenaamde site d’Aussy op de hoek van de ‘s Gravenwinkelstraat en de Fraeyestraat aankopen. Daarover werd een overeenkomst bereikt met de familie d’Aussy.

De site is een opvallend stuk erfgoed in het hart van de stad dat reeds enkele jaren te koop stond. Het bevat een historisch pand en een grote tuin met waardevolle parkelementen. De site is één van de verborgen parels in Torhout. Met de aankoop gaat een bedrag van 850.000 euro gepaard.

Nieuwe groene long

De aankoop is een mooie opportuniteit voor het lokaal bestuur om een nieuwe groene verbinding te creëren tussen de stadskern en Cultuurcentrum de Brouckere. Stadstuinen realiseren is een belangrijk aandachtspunt binnen het brede verhaal van de stadskernvernieuwing. Het werd ook als een belangrijke prioriteit opgenomen in het meerjarenplan.

Met deze aankoop is de verbinding met park de Brouckere bijna gerealiseerd. Een klein stukje grond moet hierna nog aangekocht worden. Voor de aankoop is reeds een akkoord van de eigenaar, enkel de formaliteiten moeten nog geregeld worden.

Onderzoek rond invulling historisch pand

Het lokaal bestuur zal verschillende opties voor de invulling van het historische pand op de site onderzoeken, en wil hiervoor zinvolle partnerschappen verkennen.

Schepen van stadspatrimonium Hans Blomme is tevreden: “Met de aankoop van site d’Aussy investeren we in een nieuwe en dus extra groene long in de stadskern. Mensen die vanuit het centrum richting Cultuurcentrum de Brouckere willen gaan, en omgekeerd, zullen in de toekomst kunnen genieten van een nieuw stukje groen. Voor de invulling van het historische pand op de site onderzoeken we verder wat mogelijk is.”

Het dossier wordt aan de gemeenteraad van 23 november ter goedkeuring voorgelegd. Gezien het belang voor de stad werden de fractieleiders van de verschillende fracties in de gemeenteraad vooraf op de hoogte gesteld van de gesprekken die hierover lopende waren.