Het is zover: Torhout heeft een stadsdichter!

Schepen van cultuur Lieselotte Denolf : met de aanstelling van een stadsdichter wil het Lokaal Bestuur bijdragen aan het cultureel klimaat in Torhout. Daarmee wordt bedoeld dat “onze” stadsdichter (m/v/x) gedichten schrijft, zijn werk naar voor brengt tijdens culturele activiteiten en bij belangrijke gebeurtenissen in de stad.

Zeer van belang is dat “onze” stadsdichter met een eigenzinnige kijk het Torhoutse leven op een originele manier tot bij de Torhoutenaar zal brengen, op zijn minst een boeiende insteek dus.

Er werd geopteerd voor ofwel een inwoner van Torhout of iemand die een nauwe (bewijsbare) band met Torhout heeft, langer dan 15 jaar.

Leesbaarheid, verstaanbaarheid en toegankelijke poëzie waren belangrijke aandachtspunten. Om de twee jaar wordt een nieuwe stadsdichter gekozen. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 oktober 2020.

Acht kandidaten

Daarna werd een oproep gelanceerd via de pers, de website van de stad en sociale media waarbij ook een intussen bekend geworden filmpje heel wat kijkers aantrok, en de andere, klassieke media. De kandidaturen werden uiterlijk op 4 januari 2021 verwacht.

We kregen in totaal acht kandidaten binnen (in alfabetische volgorde): Marc Coulier, Dirk De Bosschere, Kristien Demeulenaere, Joris Denoo, An Dewulf, Isolde Mak, Kris Passchyn en Peter Sap.

Juryverslag

Op 19 januari 2021 kwam de jury digitaal samen om de kandidaturen te bespreken en een beslissing te nemen. De jury bestond uit afgevaardigde van de beheerraad bib, Anna Crevits, van de Kunstacademie, Marieke Demaré, vanuit de cultuurraad Sylke Vanrietvelde en extern jurylid Bert Deceuninck. De voorzitter van de jury was Greta Naert, bibliothecaris. Ze baseerden zich op de vier anoniem gemaakte gedichten die elke deelnemer instuurde. Na een grondige en geanimeerde discussie werd een laureaat aangeduid.

Nek-aan-nekrace

We kunnen alvast prijsgeven dat het een nek-aan-nekrace geworden is tussen de laureaat en kandidaat Peter Sap. Peter publiceert regelmatig via Facebook in ritmisch en sappig West-Vlaams doorleefde gedichten met een grappige toets over het reilen en zeilen in Torhout.

Het juryverslag luidt als volgt:

“De jury bedankt alle deelnemers aan de verkiezing van ‘Stadsdichter Torhout 2021’ van harte.

De inzendingen waren vrij divers: zowel qua taal, als qua stijl en opbouw. Verschillende individuele gedichten konden op zich erg charmeren. Hetzij door het volks-dialectische of uitgepuurd-poëtische talent, hetzij door jonge onbevangenheid of rijpe dichtkunst. Maar jammer genoeg kon meestal de hele inzending van vier gedichten de jury dan niet overtuigen. Voor de meesten bleek het bovendien een hele uitdaging om, zoals het reglement vroeg, twee van de vier gedichten zo te maken dat ze het reilen en zeilen in Torhout uitademen. Dat alles maakte de jurykeuze niet makkelijk.

De winnaar kon onze gezamenlijke stem krijgen door zijn poëtische klasse. Hij presenteert zijn rijke gedichtencyclus kabbelend en met veel inleving en verbeelding. Je herkent in de gedichten straatjes en plekken van nu maar ze ademen vooral het Torhout en de wereld van vroeger. Bekoorlijk vond de jury dat de anekdotische inhoud wordt weergegeven in een gevarieerde, behoorlijk vrije vormgeving met ervaren taalspel allerhande en soms een glimlach voor ingewijden.
Daarom: gemeende felicitaties van de jury! Op naar een geslaagd stadsdichterschap!”

De laureaat: Joris Denoo

De laureaat, Joris Denoo, is niet de minste. Joris Denoo is oud-Torhoutenaar en was 38 jaar actief als docent Taal en Literatuur op de hogeschool Katho/Vives, waardoor zijn band met Torhout altijd is blijven bestaan.

“Ik ben geboren en getogen in Torhout. Ik woon er weliswaar niet meer, maar werkte jarenlang als docent Taal aan de bekende Reno (Normaalschool/Regentaat) ofte Katho/Vives. De band is nooit verbroken: een letterlijke band die met letteren te maken heeft. Deze band kan best wel nog hechter gesmeed worden via een officieel stadsdichterschap. Gedichten van me werden al driemaal afgedrukt op shoppingbags in Torhout (o.a. een zwarte of een rode, met een gedicht voor ene jongen of een meisje, voor Gedichtendag). Ook in mijn proza duikt Torhout als decor zeer geregeld op: in het young adultboek ‘Herman’, detective op puntschoenen (uitgeverij De Eenhoorn), in het verhalenboek “Upperdog” (uitgeverij Bibliodroom), in verhalen op het internet (‘Rouwkop’, ‘Weerzien’ e.v.a.).

“Joris was verrast, maar vooral heel blij met het stadsdichterschap. Hij belooft niet alleen aan de Torhoutenaren om hen met echte Torhoutse gedichten te verwennen, maar wil ook graag met de inwoners aan de slag om hen via workshops aan het dichten te krijgen. Hij ziet het stadsdichterschap heel erg zitten omdat hij naar eigen zeggen ‘kan dichten zonder zijn gat op te lichten’. We wensen de nieuwe stadsdichter Joris Denoo alvast van harte proficiat en kijken uit naar een mooie invulling van twee jaar stadsdichterschap”, aldus schepen van cultuur Lieselotte Denolf.