Heraanplanting gekapte beukenbomenrijen gestart

Deze week start de aanplanting van de compensatie van de vorig jaar gekapte beukenbomenrijen langs de afrit van de E403 in Torhout. Wegens een communicatie misverstand tussen het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en haar aannemer werden deze bomen foutief gekapt.

Direct na de jammerlijke feiten vorig jaar vond er een overleg en terreinbezoek plaats om de compensatieregeling van de gevelde bomen uit te werken. Naast het Lokaal Bestuur en het AWV waren ook het Regionaal Landschap Houtland en Natuurpunt Torhout betrokken zodat ook zij hun visie op de noodzakelijke compensatie konden geven.

Het verdwenen groen willen we zoveel mogelijk ter plaatse compenseren. Liefst zagen we de nieuwe aanplant vorig jaar al uitgevoerd, maar om drie jaar groeigarantie te krijgen vanuit AWV moest tot dit najaar gewacht worden.

Om de groene toegang naar Torhout te versterken worden daarom de bestaande beukenrijen aan de ventwegen Noord en Zuid verlengd tot tegen de E403. Zieke of dode exemplaren in de rij worden vervangen door gezonde exemplaren. In het verlengde van de Ventweg Zuid, langs de E403 staan in de berm zomereiken aangeplant. Zeven eiken zijn hiervan afgestorven en zullen straks, door AWV, heraangeplant worden.

Bij de compensatie willen we ook de nodige aandacht schenken aan vogels, vleermuizen, …. Van de twee bruggenhoofden op Torhouts grondgebied is er een bruggenhoofd begroeid met bosstruweel, struikgewas. Het bruggenhoofd aan de Ventweg Zuid is echter nog kaal. Daarom wordt deze talud, goed voor zo’n 1.000 m², in het kader van de compensatie aangeplant met bosgoed. Op die manier krijgt Torhout er een ‘tiny forest’ of ‘postzegelbosje’ bij.

Een groot aantal van de bomen die vorig jaar geveld werden, zijn afgevoerd naar het speelbos Torwoud waar ze een tweede leven kregen in de kampzone als spelelement of als takkenril een grote ecologische meerwaarde creëren. De resterende gerooide bomen werden versnipperd en verwerkt in de Torhoutse groenzones.