Heraanleg rotonde in Wervik en omvorming Tybersite in Menen in zicht 

De heraanleg van een drukke rotonde in Wervik komt eindelijk uit de startblokken. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maken daarvoor 2 miljoen euro vrij uit de relancemiddelen bovenop de 4 miljoen euro die voorzien is in het Investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer. De aanpassing tot een lichtengeregeld kruispunt zal leiden tot vlotter en veiliger verkeer en laat toe dat de volgende fase van het brownfieldproject Tybersite in Menen wordt gerealiseerd.
De rotonde in Wervik waar de expresweg N58 de N8 Menen-Geluwe kruist, kent al jaren een capaciteitsprobleem waardoor op piekmomenten files ontstaan tot op de autosnelweg A19. De N58 richting Moeskroen staat dan ook op de lijst van de gevaarlijke punten. De heraanleg van de rotonde hangt samen met de verdere omvorming van de Tybersite in Menen via een brownfieldconvenant. Met de herbestemming van de Tybersite in Menen is in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen dat het brownfieldproject maar verder mag worden ontwikkeld nadat het bewuste kruispunt N58 x N8 is aangepakt. De aanbesteding van de werken voor de ontdubbeling van de N58 met de omvorming van de rotonde N58 x N8 tot een lichtengeregeld kruispunt staat nu in 2022 op het investeringsprogramma. Het is de bedoeling om in 2023 de spade in de grond te steken.
VerkeersveiligheidMet de ontdubbeling van de N58 en de aanpak van de kruispunten van de N58xN8 en N58x N338 op die gewestweg slaan we twee vliegen in 1 klap: we verhogen de verkeersveiligheid en geven nieuwe economische kansen aan de regio door de doorstroming van het verkeer te verbeteren en een verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen mogelijk te maken in het kader van het brownfieldconvenant. Het project omvat een aantal mobiliteitsaanpassingen: enerzijds komt er de ontdubbeling van de N58 vanaf de A19 tot de N338. Daarnaast wordt het kruispunten N8 x N58 aangepast van rotonde naar lichtengeregeld kruispunt zodat er een vlottere doorstroming is en minder kans op fileopbouw op het complex A19-N58. Het kruispunt met de N338 wordt een soort turborotonde (met voorsorteerstroken). Ook aan de actieve weggebruikers is gedacht :de 2 bestaande fietskokers onder de rotonde worden wat verlengd wat zorgt voor extra fietscomfort en – veiligheid. Daarnaast komen er voor de actieve weggebruiker een nieuwe fietstunnel  in het tracé van de Koekuistraat- langs de Geluwebeek (ten noorden van de N8) die gaat aantakken op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.  
Brownfielproject TybersiteMet brownfieldconvenanten worden verouderde of verwaarloosde bedrijventerreinen gesaneerd en krijgen ze een nieuwe bestemming. Het brownfieldproject Menen – Tybersite is al in volle ontwikkeling. De leegstaande fabriek werd gesloopt, het terrein werd gesaneerd en bouwrijp gemaakt. Recent is er een nieuw warenhuis geopend en op korte termijn openen een trampolinepark en een fitnesscentrum. Ondertussen zijn er ook al bedrijven actief in de 2 gebouwen met kmo-units achteraan op de site. Nog in het voorjaar van 2022 start de bouw van een tweede retailgebouw.De volgende fase van het brownfieldproject is maar realiseerbaar met de omvorming van de rotonde N58 x N8. Het gaat om de realisatie van 5 bijkomende gebouwen met kmo-units.Het relanceplan Vlaamse Veerkracht zorgt voor een versnelling van belangrijke investeringsprojecten en stimuleert private investeringen door verouderde en al dan niet vervuilde bedrijfsterreinen te vernieuwen.
Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “We moeten zuinig omspringen met onze open ruimte. Met Brownfieldconvenanten geven we oude bedrijventerreinen een nieuwe bestemming. Er zijn al meer dan 100 zulke convenanten afgesloten. Het nieuwe Tyberpark in Menen zorgt voor nieuwe mogelijkheden om te ondernemen. We maken nu de verdere realisatie mogelijk, samen met een belangrijke investering in de mobiliteit.
Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit: “Inzetten op verkeersveiligheid is prioritair binnen mijn beleid. Om de economie in deze regio een boost te geven werken we hier aan een totaalaanpak. Met de aanpak van de rotonde naar een lichtengeregeld kruispunt, de verlenging van de fietskokers, moet het mogelijk zijn een vlottere doorstroming te verkrijgen voor gans deze economische site. De stad Menen is zich volop in transformatie en daar werk we op het vlak van mobiliteit ook graag aan mee.”
Burgemeester Eddy Lust, Menen: Stad Menen is uitermate tevreden met deze heraanleg. Iedereen die daar vandaag in de file staat, ziet dat ingrepen er meer dan noodzakelijk zijn. Deze infrastructuurwerken zullen de verkeersleefbaarheid voor Wervik en Menen sterk verbeteren. De ontdubbeling levert een grote bijdrage tot een betere bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen en ontlast het centrum van Menen verder van doorgaand verkeer.  Bovenal wordt hiermee het aantal conflictpunten tussen de verschillende weggebruikers op dit traject sterk verminderd en verhoogt de verkeersveiligheid hierdoor voor alle weggebruikers”
Burgemeester Youro Casier, Wervik:  De ontdubbeling van de N58 en de heraanleg van het kruispunt N58/N8 zijn voor de Stad Wervik van primordiaal belang. Dit in het kader van de economische ontwikkeling van onze Stad. Daarnaast zullen deze aanpassingswerken zorgen voor een betere verkeersveiligheid, dit zowel ter hoogte van de afrit 2a A19/N58, als zowel het kruispunt N58/N8. We kijken dan ook reikhalzend uit naar de start van de werken, hopende op een snelle en adequate realisatie.”