Gemeenteraad Kortemark keurt aanbesteding 3 voor wegeninfrastructuur goed

Tussen de Hazewindstraat en de Vuilpanstraat in Zarren komt er een nieuwe fiets- en wandelverbinding. De fietsoversteek in de Handzamestraat nabij de Aarsdamstraat wordt een stukje opgeschoven. En langs de Edewallestraat en de Koekelarestraat worden stukken van het fietspad onder handen genomen. De gemeenteraad keurde daartoe de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de openbare procedure goed.
Fietsoversteek Handzamestraat
Fietsers, komende vanuit het centrum van Handzame, moeten op vandaag de Handzamestraat dwarsen vóór het kruispunt met de Aarsdamstraat en de Spondestraat. Vanaf daar start een vrijliggend fietspad richting Kortemark.
De fietsoversteek wordt verplaatst richting Kortemark en komt voorbij de bocht en voorbij het kruispunt. Tegelijk komt er een wisselende wegversmalling die het begin van de bebouwde kom aanduidt.
Fietspad Edewallestraat en Koekelarestraat
Langs de Edewallestraat en langs de Koekelarestraat worden enkele verzakte betonvakken in het fietspad vernieuwd en komt er een veiligheidsstrook tussen de rijweg en het fietspad.
Ook langs deze wegen wordt aan het begin van de bebouwde kommen een wisselende wegversmalling voorzien.
Nieuwe fiets- en wandelverbinding
In Zarren komt er een stukje wandel- en fietsverbinding tussen twee landbouwwegen: de Vuilpanstraat en de Hazewindstraat. De provincie West-Vlaanderen liet er een tijdje terug een stukje beek terug in open profiel leggen. Tussen beide straten liep vroeger ook een buurtweg, die intussen verdwenen was. Die zal nu worden verlegd naast de beek.
Kostprijs
De totale kost van al deze werken wordt geraamd op 781.910,65 euro inclusief BTW. De gemeente bekomt voor deze dossiers 30 tot 50 procent Vlaamse subsidies voor het verbeteren van de schoolroutes en van de fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan). De opdracht zal worden gegund via een openbare procedure. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en de gunningswijze van deze aanbesteding goed in de zitting van maandag 14 november.