Gemeentelijke basisscholen lanceren nieuwe missie en visie

De gemeentelijke basisscholen, De Bever in Ichtegem en ’t Mozaïek in Eernegem, gaan het schooljaar 2018- 2019 in met een nieuwe missie en visie. Deze werd officieel voorgesteld én ondertekend op maandag 27 augustus 2018.

Groot-Ichtegem telt 2 gemeentelijke basisscholen: De Bever in de Engelstraat in Ichtegem en ’t Mozaïek in de Westkerkestraat in Eernegem. Meer dan 450 kinderen volgen les in de gemeentelijke basisscholen. Het schooljaar 2018 – 2019 gaat van start met een nieuwe missie en visie, aangepast en afgesteld aan de huidige schoolgaande jeugd.

Schepen Celesta Muylle opende het voorstellingsmoment. Ze benadrukte dat de gemeente blijft investeren in de gemeentelijke basisscholen: huur van extra pand in de Westkerkestraat, stookplaatsrenovatie, schilderwerken, inhaalbeweging m.b.t. digitalisering (nieuw netwerk, alle lagere klassen hebben een smartbord, gebruik van laptops, in elke kleuterklas een smart TV). Er is ook op regelmatige basis overleg tussen de gemeentelijke diensten en de directies.

Ze bedankte in naam van het bestuur alle aanwezigen voor hun inzet, dynamiek en enthousiasme. “Het bestuur creëert de omkadering, maar het zijn de medewerkers die ervoor zorgen dat we op dit moment beschikken over 2 bloeiende gemeentelijke basisscholen.”

Daarna nam directeur Belinda Mylle het woord. Ze vertelde hoe de nieuwe missie en visie tot stand gekomen zijn. “Er werd 2 schooljaren aan de nieuwe missie en visie gewerkt. De totstandkoming kreeg de titel ‘Mijn Droomschool’, waarbij in verschillende fases gewerkt werd. Alle betrokken partijen hebben op verschillende manieren hun visie gegeven op wat voor hen een droomschool is. Het leerkrachtenteam, de leerlingen, de ouders, het schoolbestuur,… allemaal werkten en brainstormden ze en gaven zo hun visie door. Alle gegevens werden verzameld en onder begeleiding van pedagogisch adviseur Philip Alliet kwam een eerste ruwe versie van onze missie en visie tevoorschijn. De volgende werkvergaderingen werd deze dan verder gepolijst en afgewerkt tot wat ze nu is!”

Directeur Rik Bernaert las de missie en visie voor, waarna pedagogisch adviseur van de OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten) het belang van een missie en visie toelichtte. Hij keek twee jaar lang mee vanaf de zijlijn en gaf de gemeentescholen een pluim omdat ze alle stakeholders betrokken hebben (ouders, leerkrachten, leerlingen, ouderraden, vriendenkringen,…) in dit project. “Gemeentescholen worden niet aangestuurd vanuit Brussel, maar kunnen rekenen op de sterkte van de gemeente. Ze kunnen rekening houden met de lokale context, met wat hier leeft, reilt en zeilt.”

Hij motiveerde de aanwezige leerkrachten om de missie en visie te gebruiken als de toetssteen voor het onderwijs: “Dit document is een instrument waarmee we de school krachtig in de gemeenschap zetten. Iedereen moet kunnen herkennen waar deze school voor staat. Het is aan de medewerkers om deze woorden om te zetten op de klasvloer.”

Na het ondertekenen van de missie en visie vond de startvergadering van het nieuwe schooljaar plaats. In Groot-Ichtegem kan het nieuwe schooljaar dus van start gaan.