Gemeente Lichtevelde steunt Consortium 12-12


De gemeente nodigt haar burgers uit om samen in actie te komen voor de slachtoffers van
de aardbeving in Turkije en Syrië. Er is momenteel vooral nood aan financiële
ondersteuning. Wie een steentje wil bijdragen, kan dat doen met een gift aan het
Consortium 12-12.
Een overzicht van de acties van de verschillende Consortiumleden is terug te vinden op de
website www.1212.be. Wie financieel wil steunen, kan dat doen via het rekeningnummer
van de verschillende Consortiumleden of via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000
0000 1212 en online via www.1212.be.
Ook de gemeente Lichtervelde doneert via het Consortium 12-12. Het College van
Burgemeester en Schepenen besliste om 2500 euro toe te kennen als noodhulp voor de
slachtoffers van de aardbeving en toont op deze manier zijn solidariteit met de getroffenen.