Geen EK-uitzending in OC De Schouw Lichtervelde


Versoepelingen op komst maar te streng voor onze formule
Vanaf 9 juni worden versoepelingen verwacht en dit is uiteraard voor iedereen goed nieuws. De richtlijnen voor het organiseren van indoor-evenementen blijven echter gebonden aan strenge voorwaarden, waardoor het College van Burgemeester en Schepenen besliste om geen EK uit te zenden in OC De Schouw.
De vorige editie, waarbij er samengewerkt werd met verenigingen, was nochtans een financiële voltreffer voor alle deelnemende verenigingen die de opbrengsten integraal mochten verdelen. Het is altijd de bedoeling geweest om zoveel mogelijk clubkassen te spijzen.
Omwille van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van Covid-19 zouden er slechts 140 personen binnen kunnen in de grote zaal van het OC. De 140 personen moeten verplicht zitten aan tafels van 4, volgens de regels van de horeca. Ook zou drank aan tafel geserveerd moeten worden. Deze beperkingen komen, naast minder inkomsten voor de verenigingen en meer inzet van vrijwilligers, zeker ook de sfeer niet ten goede.
Het gemeentebestuur hoopt op een spetterende Rode Duivelscampagne en raadt de inwoners aan om de voetbalsfeer op te snuiven en te supporteren in de plaatselijke horecazaken en kantines, mits het naleven van de corona-maatregelen.