Familiegroep dementie start in Lichtervelde


Lotgenotencontact geeft een sterk gevoel van verbondenheid.”
Het woonzorgcentrum ’t Hof en het dienstencentrum de Ploeg starten – in samenwerking
met de Alzheimer Liga Vlaanderen – een nieuwe familiegroep dementie op voor de regio
Lichtervelde, om zo mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie met elkaar
in contact te brengen.
In ons land leven zo’n 200.000 personen met dementie. Geheugenverlies staat meestal op
de voorgrond, zoals bij de ziekte van Alzheimer, maar dat is niet bij alle vormen zo. Ook
je stemming, persoonlijkheid en gedrag kunnen veranderen.
Ongeveer 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun
naaste familie of omgeving. Alzheimer Liga Vlaanderen zet daarom in op gepaste
ondersteuning.
Gepaste ondersteuning
Een belangrijke vorm van die ondersteuning zijn de regionale Familiegroepen, een plek
waar lotgenoten steun vinden bij elkaar. Ook in Lichtervelde kan je voortaan terecht in de
Familiegroep Dementie. Tijdens de bijeenkomsten kunnen partners en familieleden als
mantelzorgers van personen met dementie informatie vragen, samen activiteiten doen en
vooral ervaringen delen.
Wat is een Familiegroep?
Het is telkens de bedoeling om het gesprek op gang te brengen en onderling ervaringen
uit te wisselen. Soms tonen de organisatoren een film of nodigen ze een spreker uit, maar
meestal wordt er gepraat rond een gespreksthema. Een onderwerp kan zijn hoe je
bijvoorbeeld als mantelzorger goed voor jezelf kan zorgen of hoe je omgaat met een
bepaald gedrag. Ook samen activiteiten doen staat op het programma.
Hulp bieden geeft ook voldoening
Uit ervaringen van al bestaande Familiegroepen blijkt dat lotgenotencontact een sterk
gevoel van verbondenheid geeft. De deelnemers zijn zeer met elkaar begaan, ook nadat
de persoon met dementie is overleden blijven sommige mantelzorgers naar de bijeenkomst