Een stand van zaken van de grote wegenisprojecten in Torhout, vlak voor de start van het bouwverlof.

De voorbije maanden werd er in Torhout op verschillende locaties hard gewerkt om het openbaar domein een upgrade te geven. Zo maken we het voor iedereen veiliger en aangenamer. Met het oog op het bouwverlof, vanaf maandag 19 juli, geven we graag een stand van zaken van de grote wegenprojecten. Heel wat omleidingen komen te vervallen en vernieuwde straten worden in gebruik genomen!

Stadskernvernieuwing

Fase 1 van de stadskernvernieuwing in de Kortemarkstraat en de Gitsstraat is volledig afgerond. Het sluitstuk was de aanleg van het kruispunt met de Karel de Ghelderelaan in uitgewassen beton. Vanaf maandag 19 juli kan je opnieuw aanrijden via de Vredelaan tot aan de oprit van de Colruyt. De werfzone beperkt zich tijdens het bouwverlof tot het deel van de Kortemarkstraat tussen de twee opritten van de Colruyt.

In de Zuidstraat werden de nutswerken afgerond en is er terug verkeer mogelijk vanaf de Markt naar de Zuidstraat en omgekeerd. In de Nieuwstraat werden voorbereidende werken uitgevoerd met het oog op de werken die in september starten aan het Vrijetijdshuis. Alle omleidingen in de Nieuwstraat en de aanpalende straten worden opgeheven tijdens het bouwverlof.

Parking Pollet is tijdens het bouwverlof gedeeltelijk open om te parkeren. Het vernieuwde deel zal in de verlofperiode uitdrogen en kan niet gebruikt worden om op te parkeren. Na het bouwverlof krijgt de parking een nieuwe toplaag asfalt en worden de belijningen aangebracht. Daarna stellen we de parking terug volledig open. De Boeiaardstraat krijgt terug haar normale rijrichting tijdens de verlofperiode.

Noordlaan

In de zones tussen de Oostendestraat en de Aartrijkestraat en tussen de Aartrijkestraat en de Bruggestraat kan het verkeer tijdens het bouwverlof in beide richtingen passeren. In de zone tussen de Oostendestraat en de Aartrijkestraat zijn de hoofdwegen afgewerkt en zal het verkeer rijden zoals het ontwerp uitgetekend werd.

Het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan aan de kant van Aartrijke blijft afgesloten tijdens het bouwverlof. De omleiding verloopt via de Bruggestraat en de Oude Gentweg of via de Aartrijkestraat.

In de zone tussen de Aartrijkestraat en de Bruggestraat is de onderfundering aangelegd. Na het bouwverlof worden in deze zone de greppels en boordstenen gegoten, worden de onderlagen asfalt aangelegd en wordt de verdere afwerking voorzien.

Het landschapspark is tijdens het bouwverlof nog niet toegankelijk.
Door het slechte weer van de voorbije weken is de ondergrond en onderfundering onstabiel. Hierdoor konden er voor het bouwverlof geen zware machines meer aanrijden om de nieuwe fundering en verharding aan te leggen.

Goede Herder

Tijdens het bouwverlof blijven de Koddaardstraat en de Koolskampstraat enkel toegankelijk voor bewoners. Er wordt minderhindersteenslag voorzien. Zo kunnen de bewoners tijdens het bouwverlof vlot hun huis bereiken.

In de Koddaardstraat zijn de nutswerken bijna klaar. In augustus worden de overkoppelingen uitgevoerd, waarna de wegenwerken kunnen hervatten.

In de Koolskampstraat, tussen de Schavelarestraat en de Rozenstraat, zijn de greppels en boordstenen in slibvorm aangelegd. Na het bouwverlof wordt de slibvorm in de rest van de straat aangelegd. Daarna worden de fundering, de onderlaag en de voetpaden en bermen afgewerkt.

Structureel onderhoud: Don Bosco en Torhout-Oost

Het kruispunt van de Olmenstraat met de Pastoriestraat is afgewerkt. Enkel het groen moet hier nog aangeplant worden. Alle verkeer is terug mogelijk.

De Ijzer-, Rupel, Zenne- en Demerstraat kregen een nieuwe toplaag en zijn terug volledig toegankelijk.

Karel de Goedelaan

De Karel de Goedelaan, tussen de Aartrijkestraat en de Bruggestraat, kreeg ook een nieuwe toplaag asfalt en is open voor alle verkeer. Een verbetering voor de vele fietsers die deze weg naar school gebruiken.

Spoor 3: fietspad, fietstunnel en fietsersbrug

De fietstunnel werd begin mei geplaatst. Vooral de nutswerken ter voorbereiding van de plaatsing van de fietsbrug zorgden voor omleidingen in de Tuinstraat en de Tinnenburgstraat.

De rijweg onder de spoorwegtunnel in de Tinnenburgstraat wordt tijdens het bouwverlof terug opengesteld. Na het bouwverlof start de hoofdaannemer met de aanleg van het fietspad, de fietshellingen richting de tunnel en de fietsbrug. Ook de nutswerken zullen verder gezet worden. Zo worden de nieuwe leidingen na het bouwverlof in dienst genomen.