Eedaflegging schepenen in Diksmuide uitgesteld tot 14 januari

In Diksmuide werd de eedaflegging van de schepenen  uitgesteld tot een nieuwe bijeenkomst op maandagavond 14 januari.  N-VA wil een klacht indienenwant een klacht kan pas neergelegd worden van zodra de eedaflegging een feit is.  En dan begint hiervoor een termijn van 30 dagen.  Pas op Valentijnsdag 14 februari- – kan het symbolischer –  zal Diksmuide dus weten of haar nieuw stadsbestuur verder kan werken.  Zekerheid over de rechtsgeldigheid van de burgemeester komt er pas op 18 februari, 60 dagen na de publicatie die op 18 december gebeurde in het Belgisch Staatsblad.

N-VA-raadslid Koen Coupillie vroeg zowel burgemeester LIes Laridon (CD&V) als toekomstig eerste schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) naar de ware toedracht rond de circulerende berichten van de dubbele onwettelijke burgemeestersvoordracht.  Lies Laridon beperkte zich in haar antwoord tot de bevestiging dat er slechts één voordracht werd neergelegd.  En daar sloot Marc Deprez zich bij aan.  Het ontwijkend antwoord was voor Koen Coupillie de bevestiging dat er inderdaad een wettelijk probleem is.  Het ontbreken van schepenvoordrachten, waardoor de eedaflegging van de schepenen noodzakelijkerwijs moet uitgesteld worden tot een speciale gemeenteraad op 14 januari, bevestigt voor hem dat CD&V en Idee Diksmuide de wet hebben overtreden.  De N-VA-fractie onderzoekt volgens het raadslid momenteel welke stappen moeten gezet worden om te vermijden dat Diksmuide de volgende 6 jaar wordt geleid door een bestuur dat de wet naast zich neer legt.  Na de zitting deed Koen Coupillie nog de oproep aan de raadsleden die twee burgemeestersvoordrachten hebben ondertekend spontaan een stap opzij te zetten.

Nog opmerkelijk is dat Diksmuide krijgt  4 nieuwe schepenen.  Nochtans was er in november gezegd dat er 3 -schepenen van CD&V zouden komen en 2 van Idee Diksmuide.  Maar blijkbaar zou de 5 de schepen uiteindelijk de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn die de werking van het OCMW moet vertegenwoordigen.  Normaliter wordt dit Jan Van Acker (Idee Diksmuide) die aan het college wordt toegevoegd.  Maar het is momenteel niet duidelijk hoe men ook de hem toebedeelde bevoegdheden van cultuur, onroerend erfgoed en volksgezondheid, kan combineren met het voorzitterschap van het bijzondere comité voor de sociale dienst.
Werd de benoeming van het schepencollege, de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van het bijzondere comité voor de sociale dienst uitgesteld tot 14 januari, de leden voor de politieraad werden wel verkozen.

 

Karline Ramboer verlaat officieel het SP.a moederschip  en gaat zo de komende zes jaar haar eigen koers varen in de diksmuidse  politieke wateren.

 

 

Voor de politieraad worden dit voor CD&V Bart Laleman en Raf Goemaere, voor N-VA Koen Coupillie, voor Idee Diksmuide Jonas Debaillie en Joël Van Coppenolle en voor SP.a-open Kurt Vanlerberghe.  Het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt gevormd door Dominique Mestdagh en Alex Marchand (CD&V), Martine Desmet en Joachim Van Opstal (N-VA), Noël Vanhooren en Els Leenknecht (Idee Diksmuide), Bieke Moerman (SP.a-open) en Erik Eloy (Groen).