Drie projecten Kunstkuur in de Torhoutse Kunstacademie

De Kunstacademie kreeg groen licht om vanaf september 2020 drie projecten Kunstkuur in te richten.

De projecten ‘Kuren bij de buren’ (met VBS Ten Parke), de ‘Dansende Kroon’ (met VBS Driekoningen) en de ‘Wissel XL’ (met BuSO De Wissel Tordale) gaan van start vanaf september 2020. Eén of meerdere leraars van de Kunstacademie zullen ‘blenden’ met het lerarenkorps van de basisscholen of het buitengewoon secundair onderwijs De Wissel voor een nieuw avontuur van drie schooljaren waarin cognitieve vakken op een muzische wijze benaderd zullen worden. Daarnaast stappen ook de bibliotheek en het Cc de Brouckere mee als partner in het verhaal.

Schepen van onderwijs, Joost Cuvelier: “We zijn blij deze projecten te mogen opstarten en zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking tussen de Kunstacademie, de leerplichtscholen, de bib en het CC de Brouckere voor alle partners en het lokale bestuur alleen maar positief kan zijn.”

Wat houdt een project kunstkuur in?

Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie.

Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit de Kunstacademie de klasvloer met leerkrachten uit een school van het leerplichtonderwijs. Zo brengt hij zijn expertise binnen in de klas. De kunstleraar wordt zelf ook meer bekwaam in het omgaan met een diverse klasgroep en verfijnt zijn didactisch handelen. Eventueel kan een derde cultuur-educatieve partner ook betrokken worden. Alle partijen werken een samenwerking uit op maat van de school. Met ondersteuning in de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen helpt Kunstkuur het leerplichtonderwijs in de aanpak van de muzische domeinen en biedt het de mogelijkheid om kunst- en cultuuronderwijs in alle vakken te integreren.

Met wie gaan wij een project aan?

De Torhoutse Kunstacademie gaat de samenwerking aan met:
Basisschool Driekoningen
Basisschool Ten Parke
Buitengewoon secundair onderwijs De Wissel Tordale

Waarom gaan we met deze scholen in zee?

Er ging een vraag richting alle directies van de basisscholen van Torhout en Zedelgem. Alle directies hebben dit voorgelegd aan hun team. In 4 scholen was er groot enthousiasme over de hele lijn. Na heel wat overlegmomenten: noden in kaart brengen, project uitbouwen, enz waren er nog drie projecten die overeind bleven.

Na voorleggen aan de jury zijn we blij te melden dat we goedkeuring kregen voor de drie projecten.

Projecten

Basisschool Ten Parke: ‘Kuren met de buren’

Leerlingen uit de 2de graad zullen Franse initiatie krijgen in combinatie met muziek en woord.
Leerlingen uit de 3de graad zullen taallessen krijgen via woordkunst en dit in onze toneelklassen. We gaan in zee met de bibliotheek van Torhout als cultuur-educatieve partner.

Basisschool Driekoningen: ‘De Dansende kroon’

In Driekoningen was er nood aan meer expertise bij het geven van muziek: ontdekken van alle parameters, kennismaken met muziekinstrumenten … Daarnaast zal een danser in de 3de graad wereldoriëntatie koppelen aan werelddans. We gaan in zee met het CC de Brouckere als cultuur-educatieve partner.

Buitengewoon secundair onderwijs Tordale: ‘De Wissel XL’

De Wissel is vragende partij om meer expertise op te doen rond muziek en woord. Wij zijn als Kunstacademie ook zoekende om onze leerlingen met specifieke leerbehoeften zo goed mogelijk te ondersteunen en kunnen veel leren van leerkrachten in het buitengewoon onderwijs.

In elke project wordt gewerkt in verschillende vormen van co-teaching waardoor we goeie praktijken van elkaar zien en kunnen overnemen.

Voor elk project krijgen wij 7 leraarsuren per schooljaar, 3 jaar lang. Daarnaast krijgen we ook 995 euro werkingsmiddelen per project.

Meer info: www.kunstacademietorhout.be