De werken in de Noordlaan in Torhout .Deze week vindt er tussen de Industrielaan en de Bruggestraat een wissel plaats

Het Lokaal Bestuur Torhout zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project in de Noordlaan is hier een concrete uitwerking van. Naast de aanleg van een bufferbekken wordt de Noordlaan sinds eind augustus ook heraangelegd.

“De nieuwe rij- en ventweg begint stilletjes aan te verschijnen langs de Noordlaan. De wegenwerken zitten op schema. Eind november werden tussen de Oostendestraat en de Aartrijkestraat de werken voor fase C1 opgestart. Op donderdag 10 december wisselen we van fase tussen de Industrielaan en de Bruggestraat”, vertelt schepen voor openbare werken, Hans Blomme.

WISSEL WERKEN TUSSEN INDUSTRIELAAN EN BRUGGESTRAAT

In deze zone wordt fase B momenteel afgerond.

⦁ Tijdens fase B werd de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat, van TVD tot aan Groep Vereenooghe, heraangelegd.

Vanaf donderdag 10 december wordt er opgeschoven naar fase C3a.

⦁ In deze fase wordt de overzijde van de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat, van Fluvius tot MAN, aangepakt.
⦁ Eerst zal de ondergrond opgebroken worden.
⦁ Vervolgens worden er filters geplaatst.
⦁ Na de kerstvakantie volgt de aanleg van de riolering.

Timing van de werken (*)

⦁ Start werken: donderdag 10 december.
⦁ Vermoedelijke einde werken: half juni 2021.

(*) De timing van de werken kan wijzigen door het slechte weer en door technische problemen op de werf. De laatste info kan je steeds terugvinden op www.torhout.be/wegenwerken.

Hinder en bereikbaarheid

Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat, aan de kant van Aartrijke, is tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer.

Gemotoriseerd verkeer:
⦁ De Aartrijkestraat, van het kruispunt met de Noordlaan tot aan de Industrielaan, is enkel te bereiken via de Industrielaan.
⦁ Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum is opnieuw toegankelijk.
⦁ De rotondes ter hoogte van de Bruggestraat en de Oostendestraat kunnen tijdens de werken vrij gebruikt worden. Wil je van de ene naar de andere rotonde rijden? De doorgang blijft gegarandeerd.

Fietsers:
⦁ Het is verboden om over te steken aan het kruispunt Noordlaan-Aartrijkestraat.
⦁ Wil je de Noordlaan dwarsen? Rij om via de Industrielaan. Gebruik de beveiligde oversteken in de Noordlaan en de Industrielaan.
⦁ Om het oversteken veilig te laten verlopen, vragen we om af te stappen van je fiets en met de fiets aan de hand over te steken

Voetgangers:
⦁ Het is verboden om over te steken aan het kruispunt Noordlaan-Aartrijkestraat.
⦁ Wil je de Noordlaan dwarsen? Wandel via de Industrielaan en neem, net zoals de fietsers, de beveiligde oversteken in de Noordlaan en de Industrielaan.

De handelaars in de buurt van de werken blijven bereikbaar tijdens de werken. De bereikbaarheid van de handelaars wordt aangegeven door middel van borden langs de Noordlaan.

De triagepost ter hoogte van AZ Delta is opnieuw bereikbaar langs de Noordlaan vanaf maandag 30 november.