De Wereldmaand Dementie waarop Woonzorgcentrum Sint-Augustinus Torhout in september inzet.

September is Wereldmaand Dementie. Tijdens deze maand zet Woonzorgcentrum Sint-Augustinus zich extra in om dementie bespreekbaar te maken. Dat doet het aan de hand van heel wat activiteiten tijdens de Week van Dementie (20 tot en met 27 september) en een infoavond op Werelddag Dementie (21 september).

Dementie raakt ons allemaal. Op dit moment krijgt 1 persoon op 5 een vorm van dementie. In 2035 zullen 190.000 Vlamingen kampen met dementie. In Torhout betekent dit een toename van 45% ten opzichte van 2018.
“Samen met verschillende partners wordt er hard gewerkt om van Torhout niet alleen een levende stad, maar ook een dementievriendelijke stad te maken waar mensen met dementie en hun mantelzorgers de nodige ondersteuning krijgen”, legt schepen van ouderenzorg Joost Cuvelier uit.

“Vanuit het Woonzorgcentrum willen we echt een voortrekkersrol spelen in onze dementievriendelijke stad”, vult Françoise De Vreeze, directeur van Woonzorgcentrum Sint-Augustinus, aan. “Daarom hebben we in het Woonzorgcentrum een referentiepersoon dementie aangesteld die mensen met dementie en hun familieleden nauw bijstaat en de nodige info geeft.”
Om dementie extra onder de aandacht te brengen zet Woonzorgcentrum Sint-Augustinus in september zijn schouders onder de Wereldmaand Dementie. Naast het opspelden van het vergeet-mij-nietje, het symbool van de Wereldmaand, organiseert het ook tal van activiteiten voor zijn bewoners en hun naasten tijdens de Week van Dementie en op de Werelddag Dementie.
Week van Dementie van 20 september tot en met 27 september
Tijdens de Week van Dementie plant het Woonzorgcentrum verschillende activiteiten voor bewoners en hun naasten. De focus ligt hierbij op het prikkelen van de vier zintuigen, het thema van de themaweek.

Proeven en ruiken doen we tijdens een openingsquiz met hapjes en tijdens de uitleg van Mostaard Wostyn over de geschiedenis van hun producten.

De bewoners krijgen de kans om op een creatieve manier hun gevoelens ‘te vertellen met penseel’. Deze kunstwerkjes worden in de maand september tentoongesteld op de verschillende afdelingen.

Maar er wordt ook volop ingezet op zien, horen en voelen tijdens een muzieknamiddag, tijdens een virtuele wandeling (reminiscentiewandeling op scherm) door Torhout met gids Jef Vangheluwe, tijdens een wandeling naar de Kinderboerderij met een activiteit ter plaatse en in de verwenhoekjes op de afdelingen met voet- of handmassages en verzorging.

Werelddag Dementie op 21 september
Om de Werelddag Dementie goed te beginnen wordt er ‘s morgens ontbijt voorzien voor alle bewoners van het Woonzorgcentrum en voor de bewoners van de service flats.
Overdag brengen de bewoners van de service flats een bezoek aan het For Freedom Museum in Knokke-Heist. Op deze manier wil het Woonzorgcentrum samen met de bewoners de Wereldoorlogen herdenken en ervaringen uitwisselen.
Om 19.30 uur organiseren we een infoavond rond dementie in Cultuurcentrum De Brouckere die voor iedereen toegankelijk is. Gastspreker Krisje Tordoir van Alzheimer Liga Vlaanderen biedt een inleiding tot dementie en geeft een aantal handvaten om hier op een positieve manier mee om te gaan.
Tickets kosten 1 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en kan vanaf 1 september via www.ccdebrouckere.be. Opgelet: door corona is het aantal plaatsen tijdens de infoavond beperkt. Reserveer dus tijdig om zeker te zijn van je plaats.