De volgende fase van de werken aan de Noordlaan in Torhout

Het Lokaal Bestuur Torhout zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project in de Noordlaan is hier een concrete uitwerking van. Naast de aanleg van een bufferbekken wordt de Noordlaan de volgende maanden ook heraangelegd.

“De wegenwerken langs de Noordlaan gingen eind augustus van start. De werken verlopen zeer vlot. Hierdoor kan de aannemer een maand vroeger dan gepland starten aan de volgende fase van de werken (fase A2)”, schetst schepen voor openbare werken, Hans Blomme.

In deze fase wordt het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum aangepakt. Na de opbraak- en funderingswerken wordt de rijweg er opnieuw geasfalteerd en belijnd.

Timing van de werken

Start werken: maandag 21 september.
Vermoedelijke einde werken: vrijdag 30 oktober.

Hinder en bereikbaarheid

Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum is tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer.
Gemotoriseerd verkeer:
De rotondes ter hoogte van de Bruggestraat en de Oostendestraat kunnen tijdens de werken vrij gebruikt worden.
Wil je van de ene naar de andere rotonde rijden? De doorgang blijft gegarandeerd.


Vanuit Aartrijke en vanuit de Industrielaan kan je aan de kruispunten met de Noordlaan enkel rechts afslaan, richting de rotonde ter hoogte van de Oostendestraat. Wil je richting Brugge rijden? Dan rij je richting de rotonde ter hoogte van de Oostendestraat en keer je langs de Noordlaan terug richting de rotonde ter hoogte van de Bruggestraat.
Opgelet! Als je van Aartrijke komt, worden de lichten aan het kruispunt met de Noordlaan tijdelijk uitgezet. Het verkeer van de Noordlaan heeft er voorrang op de Aartrijkestraat.


Vanuit het centrum rij je om via de Karel de Goedelaan en de Bruggestraat.
Fietsers rijden om via de Industrielaan en nemen de beveiligde oversteek aan de Noordlaan. Om het oversteken veilig te laten verlopen, vragen we om af te stappen van je fiets en met de fiets aan de hand over te steken.
Voetgangers wandelen via de Industrielaan en nemen, net zoals de fietsers, de beveiligde oversteek aan de Noordlaan.


De handelaars in de buurt blijven bereikbaar tijdens de werken.
De triagepost ter hoogte van AZ Delta blijft ook bereikbaar tijdens de werken.