De ‘ vNacht van de Duisternis in Raversyde

Op zaterdag 20 oktober organiseert de Bond Beter Leefmilieu, samen met Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS), ‘Nacht van de Duisternis’. Ook in provinciedomein Raversyde in Oostende vinden die avond extra activiteiten plaats. De inkom is gratis.

Programma
De activiteiten starten om 19 uur. Bezoekers kunnen kennismaken met het nachtleven in het middeleeuws vissersdorp Walraversijde (ANNO 1465). Daar vinden ze verschillende telescopen om het heelal te verkennen en kunnen ze nachtvlinders, uilen, vleermuizen en tal van andere nachtdieren spotten.

‘De Nachtwacht van Raversyde’ geeft creatieve tips om lichthinder te vermijden. Deelnemers kunnen ook een nachtelijk bezoek brengen aan de fototentoonstelling Un|settled, de expo ‘De Duitse negatieven’ en de vaste tentoonstelling in ANNO 1465.

Aan de middeleeuwse bar zijn er drankjes te verkrijgen. Bezoekers brengen best hun eigen zaklamp mee, te felle zaklampen en lasers zijn niet toegelaten.

Samenwerking
De activiteiten naar aanleiding van ‘Nacht van de Duitsternis’ worden georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met het vogelopvangcentrum Oostende en de vzw Astropolis.

Opzet ‘Nacht van de Duisternis’
Met ‘Nacht van de Duisternis’ wil Bond Beter Leefmilieu de aandacht vestigen op de impact van de lichtvervuiling in ons land. België is één van de meest verstedelijkte landen ter wereld en heeft daardoor veel nachtverlichting. Dat zorgt voor problemen zoals energieverspilling, slaaptekorten, gezondheidsproblemen, een verstoord bioritme bij dieren en planten, enz. Op ‘Nacht van de Duisternis’ doven verschillende gemeenten hun lichten en kunnen inwoners deelnemen aan activiteiten.

Praktisch

Datum: zaterdag 20 oktober 2018, van 19 tot 22 uur
Plaats:
 ‘ANNO 1465’ in provinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende 
Prijs: gratis

[ www.raversyde.be/nacht-van-de-duisternis-1 ]