De Torhoutse bebloemingswedstrijd.

Als lokaal bestuur willen we onze stad letterlijk in de bloemetjes zetten. Daarom organiseren we ook in 2021 opnieuw een bebloemingswedstrijd waaraan iedereen gratis kan deelnemen.
Vorig jaar heeft het coronavirus ons gedwongen een andere manier te zoeken voor het organiseren van onze bebloemingswedstrijd. Bezoeken van de jury aan de verschillende tuinen kon immers niet. Daardoor vroegen we de deelnemers een foto in te sturen van hun tuin. We waren ons er heel bewust van dat dit voor vele mensen geen evidentie was. Het deed ons dan ook heel veel deugd te merken dat het enthousiasme om deel te nemen groot was zodat we opnieuw konden rekenen op een groot aantal deelnemers en uiteraard op een bloeiende, levende stad!

Het reglement van onze bebloemingswedstrijd schrijft voor dat de tuin of de gevel die voor keuring in aanmerking komt goed zichtbaar moet zijn van op de openbare weg.

Je kan deelnemen in één van de volgende 6 categorieën:
⦁ de gevelversiering / geveltuin;
⦁ de voortuin (klein);
⦁ de voortuin (middelgroot);
⦁ de voortuin (groot);
⦁ de hoeveverfraaiing;
⦁ de ecologische voortuin.

Met de laatste categorie willen we mensen belonen die zich inzetten om de natuur mee een duwtje in de rug te geven in hun eigen voortuin. De jury zal voor de tuinen in deze categorie extra aandacht besteden aan de soort beplanting, de verwerking van tuinafval, de aandacht voor bijen en andere nuttige insecten.

Alle tuinen worden beoordeeld op de aanleg, het onderhoud, de kleur- en vormcompositie en de originaliteit van de beplanting. Landbouwbedrijven worden in hun geheel beoordeeld. Hierbij zijn inlijsting in het landschap en aandacht voor de toegang tot het bedrijf heel belangrijk.

Er is één enkele keuringsbeurt in het zomerseizoen. De datum ervan wordt niet bekendgemaakt.

Inschrijven kan nog t.e.m. woensdag 30 juni 2021 via onthaal@torhout.be of rechtstreeks aan het onthaal in het Stadskantoor, Aartrijkestraat 11/B.

Iedereen die deelneemt, ontvangt een welverdiende prijs tijdens de prijsuitreiking in het najaar.

Heb je geen eigen tuin of geen groene vingers, maar geniet je tijdens je wandeling of fietstocht van een pareltje in de omgeving? Bezorg ons dan digitaal een foto en geef ook de juiste locatie van deze tuin door via onthaal@torhout.be. Zo kunnen we de bewoners van deze passagetuintjes ook eens in de bloemetjes zetten.

“Vanuit het Lokaal Bestuur Torhout doen we inspanningen om het centrum van onze stad en de wijken heel het jaar door te voorzien van kleurrijk gevulde bloembakken. Maar ook jij kan je steentje bijdragen. Kleurrijke bloembakken, bloeiende struiken, een gezellig ingericht voortuintje, een bloemenweide, een eenvoudige geveltuin die een kale muur omtovert in een kleurenpallet,… er zijn tal van mogelijkheden om de natuur heel dichtbij te brengen, zelfs in het centrum van onze stad. Het maakt van Torhout een nog aangenamere stad. Aarzel dus niet en doe mee! Je kan er enkel mee winnen”, vertelt Elsie Desmet, schepen van natuur en groen.