De superhelden van basisschool De Valke Lichtervelde

Nele Dockx : elk kind heeft talent! En dat zetten we in De Valke graag in de kijker. Vorig schooljaar zijn we begonnen met de introductie van 4 superhelden die elk hun talenten hebben. Zo maakten de kinderen kennis met Olle Molle (de natuurvriend), Karel Knuf (goed in vriendschappen opbouwen), Sella Sport (erg sportief én voorstander van sportiviteit op het veld) en Suza Super (die nieuwe dingen graag probeert en tot een goed einde wil brengen). We leerden de helden kennen aan de hand van toneeltjes, ze verschenen in het klasbeeld en elk kind maakte een trotsdoos waar de werkjes waar ze trots op zijn in bewaard worden voor later. Dit schooljaar komen er nog 6 superhelden bij. Maandag 2 september zullen onze vertrouwde superhelden aanwezig zijn én komt ook Mo Melodie, de muzikaalste van de bende, langs om kennis te maken met de leerlingen. Elke leerling mag ook zijn of haar talenten in de kijker zetten in onze “talententuin”. Ze krijgen ‘s ochtends een papieren bloemetje waar ze hun talent kunnen opschrijven. Dat bloemetje komt dan op een geschilderde tuin. Voor de ouders voorzien we naar goede gewoonte een kopje koffie. 
Tijdens de schoolvakantie zaten we niet stil. De buitenklassen werden verder uitgebouwd en de groene speelplaats kreeg ook nog een leuke glijbaan. 
Juf Martina van het eerste leerjaar werkt op 1 september 30 jaar in De Valke! Jammer genoeg zullen we dat nog niet kunnen vieren want haar mama is net overleden dus zal ze de eerste dagen nog niet op school zijn. 
Ook dit schooljaar stijgt ons leerlingenaantal weer. We zullen starten met 123 leerlingen. 
—