De stroomversnellers van Blankenberge

€ 20.265 subsidie voor de stad Blankenberge in het kader van het project Stroomversnellers !

Het Vlaams Energieagentschap lanceerde begin mei de campagne ‘Overal stroomversnellers’. Steden en gemeenten konden projectvoorstellen indienen rond de thema’s energie-efficiëntie, elektrische mobiliteit, groene warmte en WKK en groenestroom.

151 gemeenten, waaronder Blankenberge, dienden projectvoorstellen in. De voorwaarde voor het verkrijgen van middelen was dat minstens 1% van de volwassen warm konden gemaakt worden voor dit duurzaam initiatief.

Schepen van Milieu Patrick De Klerck:”Als Blankenberge 176 stemmen verzamelde, dan kon de stad een startbudget van € 20.265 ontvangen om een elektrisch dienstvoertuig aan te kopen, dat ook gebruikt kan worden als deelwagen. Bedoeling is dat de deelwagen ook door derden kan gebruikt worden op momenten dat de stedelijke diensten deze niet nodig hebben. Dank aan onze bevolking om dit initiatief te steunen (er werden meer dan 200 stemmen geregistreerd), waardoor we kunnen overgaan tot de aankoop van deze deelwagen in 2019!”