De nieuwe Lichterveldse speelzone !


Steven Bogaert, schepen van Jeugd : de nieuwe speelzone die eind september officieel geopend werd tussen de P. Denyslaan en de Nieuwstraat was tot op heden nog naamloos. Daarom ging de gemeente, samen met alle lagereschoolkinderen uit Lichtervelde, op zoek naar een leuke en frisse naam.
Van 1 tot 15 oktober konden alle leerlingen een naamsuggestie indienen in de gele brievenbus op de speelzone. Er werden meer dan 50 voorstellen gedaan waaruit 1 gekozen werd.
Apeladoe
Het was Simon Verplanken die met het winnende voorstel kwam: ‘Apeladoe’.
Alle naamvoorstellen werden voorgelegd aan de jeugdraad, die een top 3 opstelden voor het schepencollege. In die top 3 stond ‘Apeladoe’ al op nummer 1. Uiteindelijk volgde het college het advies van de jeugdraad en werd de naam Apeladoe gekozen.
“Voor de jeugdraad en het college was de zienswijze hoe kinderen de speelzone ervaren & beleven heel belangrijk bij het selecteren van de naamgeving, met Apeladoe is dit alvast duidelijk naar voren gekomen“, aldus schepen van Jeugd Steven Bogaert.