De nieuwe fietsprojecten die op het programma staan in Torhout en de winnaars van de fotowedstrijd in het kader van de Week van de Mobiliteit

Het Lokaal Bestuur Torhout investeert de volgende jaren in vijf nieuwe fietsprojecten. Om deze projecten bekend te maken, organiseerde het lokaal bestuur tijdens de Week van de Mobiliteit een fotowedstrijd. Ontdek hieronder meer over de fietsprojecten en de winnaars van de fotowedstrijd.

Het aantal fietsers in Torhout is de afgelopen jaren flink gestegen. Om hen de nodige ruimte te geven investeert het lokaal bestuur de volgende jaren in vijf nieuwe fietsprojecten.

Nieuwe fietsprojecten

Concreet gaat het om volgende projecten:
Spoor 3 – Fietssnelweg, fietstunnel en fietsbrug
Fietspad Rozeveldstraat
Fietspad Kortemarkstraat
Fietsverbinding brug Korenbloemstraat
Fietsverbinding Groene 62 – Domein Kasteel d’Aertrycke

Lees meer over deze projecten op www.torhout.be/nieuwe-fietsprojecten.

Spoor 3 – Fietssnelweg, fietstunnel en fietsbrug

Langs spoorlijn 66, van de Sneppestraat tot aan de Pottebezemstraat, wordt de fietssnelweg F32 aangelegd. Na realisatie van het volledige traject van deze fietssnelweg zal je kunnen fietsen van Roeselare tot Brugge.

Op dit moment werd het eerste stuk van de fietssnelweg, ter hoogte van het nieuwe industrieterrein De Ringaert, reeds aangelegd.

Het traject van de fietssnelweg ligt langs het spoor waar het af en toe van kant zal veranderen. Tussen de Lichterveldestraat en de Tuinstraat zal de fietssnelweg van kant verwisselen door middel van een fiets- en voetgangerstunnel. Op dit moment zijn de werken voor de aanleg van de fietstunnel volop bezig.

Deze tunnel wordt mee gefinancierd door EFRO, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie West-Vlaanderen.

Over de Tinnenburgstraat wordt een fietsbrug aangelegd. Er wordt ook een platform voorzien om onder de R34 (op- en afrit van de E403) door te rijden.

“Dankzij de speed pedelec en de elektrische fiets kiezen meer werknemers vaker voor de fiets om zich te verplaatsen naar hun werk. Een goede, vlotte en veilige fietsverbinding tussen woning en werk is daarbij cruciaal. Fietssnelwegen zoals Spoor 3 vervullen daarin een belangrijke rol”, zegt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.

Fietspad Rozeveldstraat

Langs een deel van de Rozeveldstraat komt een vrijliggend, dubbelrichting fietspad. Dit fietspad zal aansluiten op het vrijliggend fietspad langs de Rembertstraat in Veldegem.

Zowel in Veldegem, als in Torhout gaat de aanleg van deze fietspaden gepaard met een rioleringsdossier waarbij de volledige rijweg aangepast en heringericht wordt.

Door corona moesten deze werken opgeschoven worden. Ze staan op dit moment ingepland voor 2021.

“Samen met onze buurgemeente Zedelgem zorgen we ervoor dat heel wat schoolgaande jongeren veilig kunnen fietsen langs de Rozeveldstraat naar school via nieuwe vrijliggende fietspaden”, zegt schepen van mobiliteit, Elsie Desmet.

Fietspad Kortemarkstraat

In de Kortemarkstraat wordt een vrijliggend fietspad aangelegd.

Dit fietspad wordt doorgetrokken richting Kortemark en zal ook aansluiten op het dubbelrichting fietspad in het eerste gedeelte van de Kortemarkstraat (ter hoogte van het kruispunt met de Vredelaan).

Ook hier gaat het project samen met een rioleringsdossier. Voor dit dossier moeten de onteigeningen nog gerealiseerd worden.

De werken staan op de planning voor de tweede helft van 2021.

Fietsverbinding brug Korenbloemstraat

Veel fietsers gebruiken deze brug om de E403 te kruisen. Maar ook ander verkeer maakt gebruik van deze brug. Om alle weggebruikers meer veiligheid en overzicht te geven, wordt de brugovergang heringericht.

Na de werken zal het fietspad gescheiden zijn van het autoverkeer. Het brugdek en de taluds van de brughelling worden daarvoor aangepast.

De werken zijn opgestart op maandag 24 augustus. Het einde van de werken staat ingepland voor woensdag 14 oktober 2020.

“Veel schoolgaande jongeren en kinderen fietsen via de Bergenstraat en de Korenbloemstraat naar school. Het is dan ook belangrijk dat dit veilig kan. Voor de Korenbloemstraat zelf onderzoeken we momenteel wat de mogelijkheden zijn om deze straat fietsveiliger en -vriendelijker te maken. De aanpak van de brugovergang is alvast een begin”, vertelt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.

Fietsverbinding Groene 62 – Domein Kasteel d’Aertrycke

De provincie West-Vlaanderen legt een nieuwe fiets- en wandelverbinding aan tussen de Groene 62 en het Provinciedomein d’Aertrycke.

Het nieuwe traject zal ongeveer 1,2 kilometer lang zijn en zal het bestaande fiets- en wandelpad aftakken vanaf Wijnendale Station tot aan Provinciedomein d’Aertrycke en de Zeeweg.

Voor de aanleg van dit fiets- en wandelpad werd grond aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de provincie.

De uitvoering van deze fietsverbinding is deze maand (september 2020) van start gegaan.
“Sinds corona ontdekten meer mensen (opnieuw) de fiets! We fietsen met z’n allen meer naar ons werk, de winkel, familie en vrienden,… Ook het recreatief fietsen is toegenomen. Met de Groene 62 en de vele andere groene, trage wegen die onze stad rijk is, is Torhout een paradijs voor de fietsers en wandelaars. Deze nieuwe wandel- en fietsverbinding zal een meerwaarde betekenen voor ons trage wegennetwerk”, vertelt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.

Winnaars fotowedstrijd Week van de Mobiliteit

Om deze nieuwe fietsprojecten bekend te maken, organiseerde het lokaal bestuur tijdens de Week van de Mobiliteit een fotowedstrijd.

Op de vijf locaties van de fietsprojecten werd de nieuwe verkeersmascotte geplaatst. Van maandag 14 tot en met zondag 20 september kon iedereen een selfie trekken met een duurzaam vervoersmiddel en de mascottes en deze posten op de Facebookpagina Torhout – levende stad.

Uit alle inzendingen werden vijf winnaars getrokken: Patrick Monstrey, Cindy Ramon, Aline Madou, Hilde Debever en Anja Desnyder. Alle winnaars werden vrijdag uitgenodigd op het stadskantoor. Ze ontvingen elk een mooie fietstas uit de handen van Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.

“Torhout, fietsende stad, is de slogan waar we voluit voor gaan! Deze winnaars kiezen alvast voor de fiets. Op een selfie zijn ze te zien samen met onze nieuwe verkeersmascotte, hun duurzaam vervoersmiddel en hun mooiste glimlach bij een van onze grote fietsprojecten. Proficiat aan alle winnaars en … blijven fietsen, is dé boodschap”, zegt schepen van mobiliteit, Elsie Desmet.