De mobiele sociale kruidenier ‘De Kommisje’in Torhout

In januari ging het Lokaal Bestuur Torhout van start met ‘De Kommisje’, een mobiele sociale kruidenier. Hiermee bieden we een kwaliteitsvol en waardig alternatief aan voor de voormalige voedselbedeling, een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen voor mensen met financiële moeilijkheden.

De voormalige voedselbedeling kende heel wat verzuchtingen: de voedselpakketten waren niet afgestemd op de gebruiker(s), bevatten nauwelijks verse producten, was beperkt qua aantallen waardoor er wachtlijsten waren en bood geen oplossing om met voedseloverschotten van lokale handelaars aan de slag te gaan.

“De voormalige voedselbedeling beantwoordde niet aan de noden van de gebruikers. Gelet op de hoge kansarmoedecijfers in Torhout blijft er echter wel nood aan voedselhulp. Daarom gingen we op zoek naar een waardig alternatief”, zegt Joost Cuvelier, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

De Kommisje

Daarom ging het Lokaal Bestuur Torhout van start met een mobiele sociale kruidenier, ‘De Kommisje’, die in januari zijn deuren opende in het voormalige ACV-gebouw in de Beerstraat 24. ‘De Kommisje’ is elke dinsdag van 15 tot 18 uur en elke vrijdag van 13 tot 16 uur open.

‘De Kommisje’ is een buurtwinkel waar gebruikers zelf hun producten (voornamelijk voedsel en hygiëneproducten) kunnen uitkiezen (gelimiteerd per maand). Sommige producten zijn gratis, andere producten zijn betalend, maar de prijzen zijn dan uiteraard lager dan de marktwaarde. De producten bestaan uit lokale voedseloverschotten, FEAD-producten (Europa), bedeling voedselbank West-Vlaanderen (Kuurne) en aangekochte producten.

Klant worden bij ‘De Kommisje’ kan nadat er door het Sociaal Huis wordt vastgesteld dat men over een beperkt leefbudget beschikt. Ondertussen doen al meer dan 115 Torhoutse gezinnen beroep op de Kommisje.

Naast voedsel, vinden mensen in ‘De Kommisje’ ook een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomende hulp die hen een duwtje in de rug kunnen geven.

Link met ontmoetingscentrum ‘t Centrum

Vanaf mei (behoudens corona-maatregelen) maken we hier ook de link met ontmoetingscentrum ‘t Centrum. De gebruikers van ‘De Kommisje’ kunnen, net als elke andere burger, terecht in het ontmoetingscentrum voor een kop koffie, een gezelschapsspelletje of een praatje aan de toog.

“Door financieel kwetsbaren uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek, vervult de mobiele sociale kruidenier een maatschappelijke rol”, zegt Paul Dieryckx, schepen van sociale zaken.

Mobiele sociale kruidenier

Met de marktwagen die het Lokaal Bestuur Torhout aankocht – met de bemoedigende subsidiering van Foodloose en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELDPO) – gaan we binnenkort naar de verschillende wijken in Torhout, om ook daar het sociale kruideniersconcept aan te bieden. We hopen deze marktwagen tegen de zomer operationeel te hebben.

Ook jij kan helpen!

Het is hartverwarmend hoeveel diensten, organisaties en privéondernemers het project genegen zijn. Een grote dank je wel aan iedereen die reeds de mobiele sociale kruidenier steunde! Hierdoor kunnen we ‘De Kommisje’ van een breder aanbod producten voorzien.

Heb je zelf groenten of fruit uit je moestuin over? Te veel eitjes van je kippen? Een miskoop in de winkel? Stuur een mail naar dekommisje@torhout.be of bel 050 22 12 33. Wij bedelen dit graag via ‘De Kommisje’.