De jaarlijkse zwerfvuilactie van Ichtegem

Op zaterdag 16 maart 2019 organiseert de gemeente Ichtegem de jaarlijkse gemeentelijke
zwerfvuilactie. Afspraak om 9 uur aan het gemeentehuis van Ichtegem!
Iedereen ergert zich aan zwerfvuil op straat. Het ontsiert de buurt en brengt schade toe aan het milieu.
De gemeente Ichtegem voert een actief beleid tegen zwerfvuil. Heel wat vrijwilligers engageren zich
om op regelmatige basis een aantal straten te controleren op zwerfvuil en waar nodig op te ruimen.
Het zijn de zogenaamde zwerfvuilmeters en -peters. De arbeiders van de technische dienst ruimen
wekelijks zwerfvuil op en er worden zware boetes uitgedeeld aan sluikstorters. Hiervoor doet de
gemeente beroep op hun verplaatsbare camera om zo de daders te betrappen. Het zijn slechts enkele
van de maatregelen die de gemeente onderneemt. Helaas zijn er nog veel burgers of bezoekers aan
de gemeente die hun vuil zomaar langs de weg dumpen.
Heb je ook genoeg van het zwerfvuil langs de straat en wil je graag een handje toesteken om jouw
buurt weer proper te maken? Neem dan ook deel aan de zwerfvuilactie op zaterdagvoormiddag 16
maart 2019. Neem je kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren of kenissen mee! Na de opruimactie
voorziet de gemeente een lichte lunch.
Er wordt samengekomen aan het gemeentehuis van Ichtegem om 9 uur. De gemeente zorgt voor
vuilzakken, afvaltangen en handschoenen en de verdeling van de straten. De verenigingen worden
financieel ondersteund vanaf vijf deelnemers. Kom zeker helpen… En wie weet krijg je de smaak te
pakken en word jij een echte zwerfvuilmeter of -peter!