DE GOUDEN FENIKS 2019 – CULTUURPRIJS VAN HET HOUTLAND


De Raad van Bestuur van de Vriendenkring Houtland vzw heeft de ‘ GOUDEN FENIKS ‘ voor het jaar 2019 unaniem toegekend aan WALTER VANHAERENTS.
De jury nam deze unanieme beslissing voor de radicale keuzes die hij in de jaren 70 maakte en zo de grondslag legde voor een verzameling kunstwerken die vandaag wereldwijd hoge ogen gooit door zijn diversiteit en vitaliteit ,in werken van nieuw talent en gevestigde waarden. Daarmee behoort hij tot Europa’s belangrijkste verzamelaars van hedendaagse kunst waarvan 90 % van de kunstenaars uit zijn collectie niet eens zijn vertegenwoordigd in de grote openbare Belgische musea. 
Sinds 2007 heeft hij zijn indrukwekkende Vanhaerents Art Collection, waarvan musea als het SMAK en het MHKA nu alleen maar kan dromen, voor het publiek open gesteld. In een oude opslagplaats die de architecten Robbrecht en Daem renoveerden tot een prachtige open tentoonstellingsruimte in de hippe Dansaertwijk, in een Brussel dat vandaag bruist van de artistieke experimentele geest, krijgen de kunstwerken de aandacht die ze verdienen.
Zijn collectie biedt een dwarsdoorsnede van de hedendaagse stromingen van de afgelopen dertig jaar en heeft als bijkomend kenmerk dat ze nog altijd in ontwikkeling is en inzoomt op de huidige tendensen. Ze toont een keur van  de meest beloftevolle en getalenteerde jonge kunstenaars van deze tijd., in relatie tot de gevestigde namen waardoor zij beïnvloed werden. 
Dit jaar nam de laureaat ook deel aan de Biënnale van Venetië maar ook in Brussel en daarbuiten blijft hij het Houtland en Torhout, de kweekbodem waar zijn verhaal is gekiemd, niet verloochenen. 
De HULDEVIERING  had plaats in de grote kapel Ter Walle  te Torhout op zaterdag 29 februari 2019.