Blankenberge neemt deel aan het project “zoemrijk grasland “ van de provincie West-Vlaanderen

Blankenberge neemt deel aan het project “zoemrijk grasland “ van de provincie West-Vlaanderen

In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen wordt ingezet op “zoemrijk grasland”. De Provincie wil het beheer van graslanden ‘zoemvriendelijker’ maken. In Blankenberge werd een testveld aangelegd. De aanleg en het beheer van dit testveld wordt door de provincie gecoördineerd, in nauwe samenwerking met de stadsdiensten, zodoende dat er van elkaar kan geleerd worden en dat deze omvorming van intensief onderhouden grasvelden naar zoemrijke velden ook op andere plaatsen kan toegepast worden.

De komende seizoenen zal dit veld dan ook nog eens opgesplitst worden in percelen met een verschillend onderhoudsmethode, waardoor dat ook meer variatie komt in kruiden. Ook de beste onderhoudsmethodes zullen onderzocht kunnen worden.

Bloemrijke graslanden die nooit volledig worden gemaaid (= “gefaseerd beheer”) zijn erg nuttige biotoopelementen. Ze herbergen veel insecten en andere ongewervelden.

Bloemrijke percelen bieden veel ‘ecosysteemdiensten: variatie aan nectar en stuifmeel voor bestuivers (bijen, hommels, zweefvliegen, …) ; er leven veel natuurlijke vijanden van plagen (loopkevers, spinnen, lieveheersbeestjes, …) ; waardplanten voor vlinders ; veel vogels vinden er jaarrond voedsel (zaden en insecten) ; geen erosie

Schepen van Milieu Patrick De Klerck: ”Bovendien vormt het zoemrijk grasland dankzij de vele kruiden en bloemen een prachtig kleurenpalet met een hoge belevingswaarde. De soortensamenstelling van graslanden kan erg verschillend zijn, afhankelijk van milieuomstandigheden zoals de samenstelling, de vochtigheid en de zuurtegraad van de bodem.

In Blankenberge werd gekozen voor een grasveld ter hoogte van het Slabbinckpad, de Jaureslaan en de Oudengemselaan. Er zal extensief gazonbeheer toegepast worden. De grond werd kort gemaaid, geverticuteerd in 2 richtingen en ingezaaid met een bloemenmengsel.