Blankenberge :Heraanleg Weststraat en gedeelte Van Maerlantstraat tussen De Smet De Naeyerlaan en de Weststraat: luisteren naar de mening van de bewoners en aanpassen van de plannen!

Patrick De Klerck, schepen van openbare werken: “In het kader van het vernieuwen van het openbaar domein wordt de transformatie van Blankenberge verdergezet. De komende periode wordt de Weststraat en een gedeelte van de Van Maerlantstraat aangepakt. Het voorontwerpdossier werd reeds goedgekeurd en de bouwvergunning werd verleend. Momenteel wordt het ontwerpdossier/aanbestedingsdossier gefinaliseerd. Het voorstel werd tijdens een bewonersvergadering in het stadhuis besproken en zal nu aangepast worden in functie van de opmerkingen. Het is de bedoeling om voor het bouwverlof de aanbesteding te organiseren. Eind september 2018 volgt de gunning van de aannemer.

De geplande werken omvatten het vernieuwen van de nutsleidingen (vernieuwen van kabels en leidingen, ontdubbelen van de waterleiding en het voorzien van nieuwe openbare verlichting), het vernieuwen van de riolering ( aanleg gescheiden riolering ) en de heraanleg van de bovenbouw.

De Weststraat zal voor een groot gedeelte (waar de scholen zich bevinden) een “fietsstraat” worden, waarbij de fietser centraal op de weg zal kunnen fietsen op comfortabel asfalt. De auto’s blijven welkom, maar zullen hun snelheid moeten aanpassen aan deze van de fietsers. Waar mogelijk zal het centraal gedeelte van de rest worden afgescheiden met groene haagjes. Tevens voorzien we een groenwand (verticale tuin) ter hoogte van het kruispunt Molenstraat/Weststraat. Op een aantal plaatsen worden er ook laad- en loszones voorzien.

De timing en de fasering: De eerste beperkte werken zullen uitgevoerd worden op 22 en 23 augustus 2018, waarbij de nutsmaatschappijen enkele proefboringen zullen uitvoeren ter hoogte van het kruispunt Van Maerlantstraat/Weststraat.
De eigenlijke wegen- en rioleringswerken zullen in 2 fases verlopen, namelijk deel 1 ( tussen de Molenstraat – Trap) in de eerste helft van 2019 en deel 2 (tussen Molenstraat – SDN + Van Maerlantstraat) van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.
Verdere details:
10/09/2018 – 21/12/2018 – werken nutsmaatschappijen (volledige zone)
7/01/2019 – 30/06/2019 – wegen- en rioleringswerken (tussen Weststraattrap en Molenstraat)
1/07/2019 – 31/08/2019 –rioleringswerken (tussen Molenstraat en Van Maerlantstraat)
1/09/2019 – 1/03/2020 –rioleringswerken (Van Maerlantstraat en Weststraat tussen Van Maerlantstraat en DSDN-laan)
1/03/2020 – 30/06/2020 –wegenwerken (tussen Molenstraat en DSDN-laan en de Van Maerlantstraat)
Werken nutsmaatschappijen : +/- 6 maand
Wegen- en rioleringswerken : 235 werkdagen RAMING : 2 300 000 EUR ( excl. btw )

Inzake toegankelijkheid kan het volgende gesteld worden:
– Globaal zal het doorgaand verkeer geweerd worden op momenten dat er wordt gewerkt en zal er enkel plaatselijk verkeer ifv belevering en toegang tot woningen toegelaten zal worden.
– Er zal tevens onderzocht worden in er ‘s avonds toegang kan worden verleend tot de zones.
– In de zones waar er niet wordt gewerkt zal er doorgang mogelijk zijn.
– Er zal een aanspreekteam aangesteld worden met vertegenwoordigers van de bewoners, handelaars, 2de verblijvers, die de werken van nabij zullen opvolgen.
– Ook zullen er verschillende communicatiemomenten georganiseerd worden.
In de eerste plaats worden de plannen nu aangepast aan de detailopmerkingen die werden geformuleerd tijdens het overleg met de bewoners, handelaars, 2de verblijvers.