Blankenberge, ‘Bijkomende financiële ondersteuning asbestafbouwbeleid’

 

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed waarbij de urgentie van een versneld asbestafbouwbeleid onderschreven wordt.

In het kader van dit versneld asbestafbouwbeleid voorziet de Vlaamse Regering extra steun voor lokale besturen en burgers. Het gaat concreet om twee bijkomende maatregelen die gefaciliteerd worden door de OVAM:

 

Steden en gemeenten kunnen een eenmalige financiële ondersteuning krijgen in 2018, in de eerste plaats als tegemoetkoming voor de te verwachten verhoogde aanvoer van asbestcement op recyclageparken. Het steunbedrag wordt berekend op basis van het bewonersaantal en de oppervlakte, en bedraagt minstens 30.675 euro.  Aanwending van de subsidie is mogelijk tot en met 2021.

Schepen van Afval Patrick De Klerck: “ het College besliste een financiële ondersteuning aan te vragen die kan aangewend worden om de kosten voor de inzameling van asbest op het containerpark te financieren. We zullen in dit kader een “toetredingscontract” ondertekenen.”