Bieke Moerman vertegenwoordigd Diksmuide in de Provincie

Bieke Moerman (SP.a) wordt Diksmuides derde provincieraadslid, naast Lies Laridon (CD&V) en Luc Coupillie (N-VA).  Met 4.350 voorkeurstemmen werd zij voor SP.a eerste opvolger en komt ze in de plaats van John Crombez die verkozen werd maar niet gaat zetelen in de provincieraad.  Tijdens de huidige bestuursperiode had Diksmuide 4 provincieraadsleden.  Maar niettegenstaande de halvering van het aantal raadsleden in het West-Vlaams halfrond, behoudt Diksmuide 3 zitjes zodat ze procentueel beter vertegenwoordigd is tijdens de volgende bestuursperiode.

Idee Diksmuide-lijsttrekker Marc Deprez kreeg vorige week zondag na de stembusslag de burgemeesterssjerp aangeboden van Groen-voorzitter Erik Eloy die een coalitie van Idee-Diksmuide, Groen en N-VA voorstelde.  Ook zij zouden samen een meerderheid van 13 zetels hebben. Marc Deprez wilde evenwel op dit voorstel niet ingaan omdat de programma’s van Idee Diksmuide en Groen inhoudelijk te ver uiteen lagen.  Daarnaast lag ook een bestuursmeerderheid met N-VA voor Marc Deprez moeilijk omdat N-VA de ex-Vlaams Belanger Koen Bultinck in haar rangen heeft.  Hij zal straks als eerste opvolger gaan zetelen in vervanging van vader Luc of zoon Koen Coupillie die beiden verkozen zijn maar niet samen kunnen zetelen. Met Koen Bultinck persoonlijk heeft Marc Deprez geen probleem, maar de ideologie die hij in zijn vorig politiek leven verdedigde was voor hem niet verdedigbaar bij zijn achterban.  N-VA-voorzitter Koen Coupillie is dan weer verwonderd over deze piste omdat hijzelf niet op de hoogte was van het Groen-voorstel om deze bestuursmeerderheid met zijn partij te vormen.

Het bestuur van SP.a-open heeft donderdagavond de voorbije gemeenteraadsverkiezingen geëvalueerd.  Het bekomen resultaat van 4 zetels werd volgens haar voorzitter Ides Maes als normaal beschouwd, gezien het nationaal gemiddelde van SP.a.  In Diksmuide was er ook de opkomst van Groen die bij de vorige verkiezingen niet deelnam en nu 7 % van de kiezers wist te overtuigen.  Het verlies van een zetel is voor Ides Maes dan ook logisch.  Minder logisch was voor SP.a-open het verlies van 2 zetels bij haar coalitiepartner CD&V waardoor de bestuursmeerderheid 3 zetels verloor.  Voor voorzitter Maes werd het harde werken voor de vele mooie projecten niet beloond.  De verkozen kandidaten Bieke Moerman, Kurt Vanlerberghe, Karline Ramboer en Eric De Keyser mogen dan ook hun mandaat opnemen.  Toch heeft Eric De Keyser, die zijn voorkeurstemmen met meer dan 40% zag dalen, volgens Ides Maes al te kennen gegeven de intentie te hebben de jeugd een kans te willen geven en zich in de nabije toekomst te laten opvolgen.  Thierry Hardy is bij SP.a-open eerste opvolger.  Kurt Vanlerberghe die ook meer dan 30% minder voorkeurstemmen haalde, zou zijn zitje in de gemeenteraad wel opnemen.

Niettegenstaande CD&V als grootste partij in Diksmuide nog steeds deel uitmaakt van de nieuwe bestuursmeerderheid, heeft ook zij verliescijfers moeten incasseren.  Haalde ze in 2006 nog bijna 37 % van de stemmen wat goed was voor 11 gemeenteraadszetels, twee verkiezingen later is haar aandeel geslonken tot minder dan 25 procent en 7 zetels.  Ook de zittende schepenen kregen rake klappen.  Burgemeester Lies Laridon verloor 23,27% en de schepenen Marc De Keyrel 13% en Martin Obin 18%.  Ook OCMW-voorzitter Bart Laleman liet een verlies van 17% aan voorkeurstemmen optekenen.  Toch blijft CD&V haar vertrouwen bewaren in haar huidige bestuurders en maken haar huidige leden van het schepencollege ook deel uit van het college tijdens de volgende bestuursperiode.