Alle Torhoutse bomen worden in kaart gebracht.

Een goed beheer start met een gedetailleerd overzicht van ons groene patrimonium. Samen met het Regionaal Landschap Houtland worden daarom alle Torhoutse bomen in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt daarna een beheerplan opgemaakt.

Om onze Torhoutse bomen beter te kunnen beheren, maar ook om extra potentieel in kaart te brengen wordt in april gestart met een grootschalige inventarisatiecampagne. Samen met het Regionaal Landschap Houtland worden de komende maanden alle Torhoutse bomen geïnventariseerd die zich op het openbaar domein bevinden. Deze inventarisatie zal gebeuren op basis van een deskstudie, waarna op terrein gegaan wordt om de actuele toestand van de bomen te bekijken.

Na de inventarisatiecampagne worden alle gegevens verwerkt in een boombeheerplan. Dit beheerplan zorgt dat we de komende jaren op een planmatige manier met ons bomenpatrimonium kunnen omgaan en hier ook zeer open rond kunnen communiceren.

Naast het beheer van onze bestaande bomen, worden ook de locaties in kaart gebracht waar nog extra bomen mogelijk zijn.

Weet je zelf nog een locatie waar nog ruimte is voor één of meerdere bomen? Geef deze dan zeker door via ruimte@torhout.be.

“Bomen zijn bijzonder waardevol. Meer nog, ze zijn van levensbelang! Daarom moeten we goed zorg voor ze dragen. Om dit correct te kunnen doen, is het belangrijk te weten welke bomen er in onze parken en groenzones staan, over welke soort bomen het gaat, wanneer ze werden geplant, wanneer ze voor het laatst een onderhouds- of begeleidingssnoei kregen,… Op basis van die gegevens zullen we een boombeheerplan opmaken zodat elke boom met de beste zorgen wordt omringd en we met z’n allen nog heel lang kunnen genieten van alle kanjers, kleintjes en nieuwe bomen in onze stad”, zegt Elsie Desmet, schepen van natuur en groen.