Activering trajectcontrole in Koekelare

Activering trajectcontroles zonder steun van stadsbestuur en politie

06feb
Tussen 13 en 15 februari ijkt het Agentschap Wegen en Verkeer de trajectcontroles in Diksmuide. Vanaf dan zijn de palen operationeel en kunnen er boetes volgen, al is dat voorlopig zonder de medewerking van politiezone Polder.

Bezorgdheid stadsbestuur 

Omdat die trajectcontroles niet stroken met de lokale noden, uiten de stad Diksmuide en PZ Polder nogmaals hun bezorgdheden aan het adres van AWV. In de loop van 2018 is AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) in Diksmuide begonnen met het installeren van 6 trajectcontroles op plaatsen waar vroeger een flitspaal actief was. Slechts in 2 gevallen is er sprake van een doordachte inplanting. De doortocht in de bebouwde kom van Esen en Woumen. De dure installaties op de andere locaties – met een kostprijs van 140.000 euro per traject – schieten hun doel voorbij. Ze controleren zones waar nauwelijks bewoning is.

 

Controle nodig, maar op de juiste locaties

Het stadsbestuur is voorstander van snelheidscontroles, maar vraagt rationele inplantingen zoals trouwens ook de inwoners dat willen. Die inplantingen nu, leiden tot absurde situaties zoals in Pervijze. Daar werden de flitspalen bij het binnenrijden van de bebouwde kom vervangen door een trajectcontrole bij het verlaten van Pervijze tot aan het industrieterrein ‘Oude Barriere’ in Kaaskerke. Dit betekent dat er geen systematische controle meer is van de bebouwde kom in de dorpskern. Deze zone wordt enkel occasioneel gecontroleerd door de politiezone Polder terwijl net daar de nood aan controle het hoogst is.

 

Overleg blijkt dovemansgesprek

Op aandringen van de politie kwam er begin december vorig jaar een overleg met AWV. Hieruit bleek dat AWV bijkomende installaties plant op de N35 tussen ’s Heerwillems en het begin van de bebouwde kom van Pervijze en op de N369 tussen De Kippe en De Blankaart. “De politie heeft aangedrongen om deze investeringen niet op deze locaties door te voeren maar wel op de Nieuwpoort-, de Veurne- en de Schoorbakkestraat in Pervijze”, zegt korpschef Johan GEERAERT. Het overleg blijkt een maat voor niets te zijn geweest. “We hadden ook ernstige twijfels over de ongevallencijfers die AWV hanteert om de installatieplaatsen te verantwoorden. AWV heeft ons wel gehoord maar heeft niet geluisterd”.

 

Project ongewijzigd

Het project van AWV loopt ondertussen ongewijzigd verder. De vaste flitspalen verdwijnen, de trajectcontroles komen op die plaatsen die AWV zelf heeft vastgelegd, ondanks de opmerkingen van het stadsbestuur en de politie. AWV liet ondertussen ook weten dat van 13 tot 15 februari 2019 de ijking van de trajectcontroles plaatsvindt. Vanaf dan zijn de palen operationeel en kunnen er boetes volgen, al is dat voorlopig zonder de medewerking van PZ Polder. Het gaat niet op dat de politiezone de boeten uitschrijft en dat de centen naar Brussel gaan.