Actie jeugdraad veilig fietsen in de Koolskampstraat op 18/12/2021

Vanuit de jeugdraad van Lichtervelde is er op zaterdag 18 december omstreeks 10.15 uur een eerste actiemoment voorzien in de Koolskampstraat waarbij we, ten aanzien van de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer, de aandacht willen vestigen rondom de verkeersveiligheid van de fietser.

Meer dan 550  kinderen die aangesloten zijn bij de verschillende Lichterveldse jeugdverenigingen (Scouts, Chiro, KLJ en Verrekijker)  gebruiken dit fietspad in het weekend op weg naar hun jeugdbeweging. We vragen dan ook aan de wegbeheerder om dringend werk te maken van: 
⦁ veilige verhoogde en brede enkelrichtingsfietspaden;
⦁ veilige fietsoversteken; 
⦁ snelheidsbeperkende maatregelen; 
We nodigen je dan graag uit om aanwezig te zijn op dit eerste actiemoment van de jeugdraad. Indien we geen gehoor verkrijgen rondom onze bezorgdheid plannen we nog bijkomende acties.

Praktisch
Het actiemoment vindt plaats op zaterdag 18 december om 10.15 uur op de kruising van de Koolskampstraat en Leysafortstraat (ter hoogte van het restaurant POER).