71 runderen in beslag genomen in Lichtervelde

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn heeft op dinsdag 14 januari 2020 bij een landbouwer in Lichtervelde 71 runderen in beslag genomen.

De dieren kregen o.a. onvoldoende voedsel en drinken. Het sterftecijfer lag abnormaal hoog en er was onvoldoende uitgroei van jongvee. Het onderhoud en de reiniging van de infrastructuur was ondermaats en bovendien bevonden er zich verschillende kadavers in verre staat van ontbinding achteraan het bedrijf.

Aangezien de dieren een commerciële waarde hebben en gelet op hun grote aantal, is er een openbare verkoop gehouden. Dat is een normale procedure bij landbouwdieren.

Inspecteurs van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn hadden al eerder controles uitgevoerd bij de landbouwer. Er werden maatregelen opgelegd om het welzijn van de dieren en de voeding te verbeteren.

Ook de Vlaamse hulporganisatie Boeren op een Kruispunt werd ingeschakeld voor begeleiding van de vrij jonge landbouwer. Die begeleiding werd stopgezet wegens gebrek aan medewerking.

Ook de maatregelen voor de dieren werden niet opgevolgd. Alhoewel de eigenaar in 2019 alle kansen kreeg om de ernstige tekortkomingen op het vlak van dierenwelzijn te verbeteren, bleek dit helaas tevergeefs. Uiteindelijk is de inspectiedienst Dierenwelzijn op dinsdag 14 januari 2020 overgegaan tot inbeslagname van 71 runderen. ’s Avonds werden alle dieren er afgevoerd.

Ook het FAVV was gisteren aanwezig om toezicht te houden op de naleving van regelgeving onder hun bevoegdheid (afvoer dieren).

“Boeren die elke waarschuwing in de wind slaan, kunnen hun dieren verliezen”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Ook dieren die gehouden worden om uiteindelijk te slachten hebben recht op goede zorg. Als we verwaarlozing of mishandeling vaststellen, zullen we dieren desnoods in beslag nemen om ze in bescherming te nemen tegen onaanvaardbare omstandigheden”.