43e Art Nocturne Knocke en Sculpture Link 2018 succesvol afgesloten.

43Art Nocturne Knocke en Sculpture Link 2018 succesvol afgesloten.

Op 15 augustus eindigden zowel de 43e Art Nocturne Knocke als de 25ste Sculpture Link. Laatstgenoemd event mag als bijzonder succesvol worden omschreven. Dat had ongetwijfeld te maken met de internationale bekendheid van de vrouwelijke beeldhouwers, met de monumentale allure van  de tentoongestelde sculpturen en de verheven kwaliteit van de werken. Nooit eerder werd de beeldenwandeling zo druk bezocht en de beurs nog nooit zo veel gedeeld in social media.

Art Nocturne Knocke heeft op een bijna geruisloze wijze een andere dimensie verworven, in die zin dat het aanbod omzeggens uitsluitend bestond uit wat wij als beeldende kunst zouden kunnen omschrijven namelijk: schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen, keramiek en design. Juwelen en zilverwerk waren selectief gepresenteerd. Afrikaanse kunst en Art deco pasten soepel en als vanzelfsprekend in dit rijke salon. ANK 2018 telde een vrij groot aantal topgaleries uit 8 landen. Dit betekent een onmiskenbare meerwaarde qua aanbod en kwaliteit bij het reeds mooie aanbod bij de Knokse galeries.  De tentoonstelling van schilderijen, sculpturen en grafiek van Piet Peere in haar museale opstelling heeft een grote en terechte belangstelling gekend.

Hoewel dit jaar voor het eerst een duidelijke koerswijziging plaats vond naar meer moderne en hedendaagse kunst van internationaal niveau en men een eerder rustige start kende, was er een groeiende en enthousiaste belangstelling van een jonger en kapitaalkrachtig publiek tijdens de weekdagen waar vooral 15 augustus een succes was.
Sommige nieuwe exposanten en jonge galeries hadden het dit jaar niet makkelijk daar waar de gevestigde waarden op de beurs het integendeel voortreffelijk deden. Het is nu onder meer een uitdaging om een voor moderne en hedendaagse kunst belangstelling voelend en kunstminnend publiek verder te boeien en uit te breiden.

Naar we ondertussen vernamen, is er voor de meeste exposanten ook nog een tevredenstellende naverkoop. Hoe dan ook zijn de bezoekers, experts en de exposanten lovend omtrent de kwaliteit, de presentatie, de nieuwe aanpak en de sfeer van deze zomerbeurs. Nu reeds hebben meerdere internationale topgaleries omwille van de kwaliteit van de selectie een aanvraag tot deelname ingediend.
Rekening houdend met de gevoerde enquêtes bij de exposanten en bezoekers, wordt de beurs geüpdated en mede daar de 15de augustus volgend jaar op een donderdag valt en zo de brug gemaakt wordt, gelden de data voor 2019 van zaterdag 10 t/m zondag 18 augustus, dagelijks van 16 tot 21 uur.