2 hectaren zonnenpanelen op Put van NieuwkapelleDe Watergroep, het waterbedrijf dat eigenaar is van de recreatieve Put van Nieuwkapelle, is vragende partij om op deze Nieuwkapelse waterpartij, in de schaduw van de windmolens van Beauvent, een bijkomende bron van alternatieve energie te voorzien. Zij wil er zonnepanelen laten drijven op het water van de Put van Nieuwkapelle, in afwachting dat men ook een drijvend zonnepanelenpark kan realiseren op het even verder gelegen grotere spaarbekken zelf dat evenwel eerst moet gerenoveerd worden. Zondag maakte Diksmuids schepen Marc Deprez op een bijeenkomst van zijn partij Idee Diksmuide bekend dat de Watergroep groen licht krijgt om een 2 hectaren groot drijvend zonnepanelenpark te plaatsen op de Nieuwkapelse put die op zich 4 hectaren groot is. Zou dit goed zijn voor de stroomvoorziening van 530 huisgezinnen, de resterende 2 hectaren van de Put van Nieuwkapelle kunnen zo ook nog steeds recreatief gebruikt worden door ondermeer vissers.

Een dergelijk drijvend zonnepanelenpark werd reeds gerealiseerd door elektriciteitsbedrijf Engie op een meer bij een zandgroeve in Dessel in de Antwerpse Kempen. Nu wil ook de Watergroep dergelijke zonnepanelencentrales laten drijven op haar waterreservoirs in Kluizen en De Blankaart in Woumen. Maar laatstgenoemd spaarbekken moet eerst nog gerenoveerd worden. In afwachting daarvan wil men reeds een kleinschaliger project uitwerken op de Put van Nieuwkapelle. Omdat deze put op vandaag vooral recreatief wordt gebruikt, waren er op de Diksmuidse gemeenteraad reeds vragen gesteld bij deze plannen. Maar voor Marc Deprez, wiens Idee Diksmuide steeds een pleitbezorger is geweest van alternatieve energie, kon men zich vinden in het compromis om slechts op de helft van de 4 hectaren grote vijver deze panelen te laten drijven. Dit moet toelaten om recreanten blijvend gebruik te laten maken van de Put van Nieuwkapelle. Zondag kon de Diksmuidse schepen ook bekend maken dat Diksmuide intussen ook al acht kleine windmolens telt terwijl er ook een negende in de vergunningswachtkamer zit. Volgens hem een unicum in Vlaanderen.

En op de bijeenkomst van Idee Diksmuide blikte de voorman ook al een klein beetje vooruit naar de verkiezingen van 2024. Hij wees daarbij naar de huidige tendens bij andere politieke partijen die hetzij gaan voor een naamsverandering, hetzij kiezen voor de piste van een beweging. Hij wees er zondag fijntjes op dat Idee Diksmuide reeds een beweging is sinds 2006, een liberaal gekleurde beweging met een eigen discours en parcours die niet klakkeloos alles overneemt van OpenVLD. Zo distantieert Idee Diksmuide zich volgens Marc Deprez van de doortrekking van de A19, heeft ze haar bedenkingen bij de afschaffing van de stemplicht en vindt ze ook de afschaffing van de provincies geen goed idee. Op vandaag telt, aldus nog de spreker, Idee Diksmuide dan ook heel wat kandidaten, medewerkers of sympathisanten die geen partijkaart hebben. Of dit ook betekent dat Idee Diksmuide zich zal open stellen voor kandidaten van andere politieke families, dan wel in 2024 met een gezamenlijke lijst met andere politieke families naar de kiezer zou gaan, dat was dan weer zondag niet te horen in zaal Ingelram waar bijna 250 sympathisanten van Idee Diksmuide opnieuw present gaven voor het jaarlijks eetfestijn.

Windmolens

Zonnepannenpanelen