Torhout : de mobiele sociale kruidenier.

Om de verzuchtingen rond de voedselbankwerking Den Oost tegen te gaan en de wachtlijsten weg te werken, gaat het Lokaal Bestuur Torhout vanaf januari 2021 van start met een mobiele sociale kruidenier. Hiermee komt er een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor deze vorm van noodhulp: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen.

De voedselbedeling in Torhout gebeurt via Voedselbank Den Oost. Dit is een samenwerkingsverband tussen OCMW Torhout, CAW Noord West-Vlaanderen afdeling Torhout en Tordale.

Een gezin met een financieel precaire situatie kan mits toelating van het OCMW Torhout of CAW Noord West-Vlaanderen afdeling Torhout elke maand op vrijdag een voorgemaakt en gestandaardiseerd voedselpakket afhalen voor maximaal 6 maanden. Jaarlijks worden zo’n 100-tal unieke gezinnen bereikt op deze manier waarbij 540 voedselpakketten worden verdeeld alsook een 35-tal noodpakketten.

Dit is echter niet afgestemd op de gebruiker(s), bevat nauwelijks verse producten, is beperkt qua aantallen waardoor wachtlijsten ontstaan en biedt geen oplossing om met voedseloverschotten van lokale handelaars aan de slag te gaan.

“Meer en meer worden voedselpakketten dan ook als een achterhaalde manier van voedselbedeling beschouwd ondanks dat de noodzaak van voedselbedeling blijft bestaan gelet op de stijging van de kansarmoede in onze regio”, zegt Joost Cuvelier, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

Mobiele sociale kruidenier

Vanaf januari 2021 wil het Lokaal Bestuur Torhout daarom van start gaan met de mobiele sociale kruidenier. Dit bestaat uit een winkelconcept, waardoor de gebruikers die beschikken over een winkelpas zelf hun producten kunnen uitkiezen en betalen (gelimiteerd per maand).

De prijzen zijn uiteraard lager dan de marktwaarde en er wordt ingezet op een volwaardig aanbod aan basisproducten (voeding en hygiëne). De producten bestaan uit lokale voedseloverschotten, FEAD-producten (Europa), bedeling voedselbank West-Vlaanderen (Kuurne) en aangekochte producten. Er zijn ook een aantal gratis producten aanwezig.

Zo kunnen de verzuchtingen worden ondervangen en is er geen sprake meer van wachtlijsten. Ook het aantal openingsmomenten zal aanzienlijk worden uitgebreid.

Ontmoetingsplaats in strijd tegen armoedebestrijding

Daarnaast willen we ook een ontmoetingsplaats zijn in het kader van de armoedebestrijding.

“Door financieel kwetsbaren uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek, vervult de mobiele sociale kruidenier een maatschappelijke rol”, zegt Paul Dieryckx, schepen van sociale zaken.

Er wordt een link gemaakt met het ontmoetingscentrum ‘t Centrum. In de kruidenier vinden mensen een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomende hulp die hun leven weer op de rails kan zetten. Zo bieden we ook arbeidstrajecten aan in de vorm van vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling, werkervaringsprojecten en initiatieven in het kader van de armoedebestrijding die een volwaardige sociale integratie op termijn mogelijk maken.

We blijven ook samenwerken met Tordale en zetten in op een zinvolle dagbesteding voor hun doelgroep.

Aankoop marktwagen

Om het mobiele luik toe te voegen aan onze sociale kruidenier en in te zetten op onze wijken, is er uiteraard een marktwagen nodig. Er werd heel wat onderzoek gedaan naar de benodigdheden, mogelijkheden, technische bepalingen en tweedehandsmarkt. In overleg met onder meer onze preventieadviseur werd geadviseerd om aan de hand van een bestek met de technische vereisten tot aankoop van een nieuwe marktwagen over te gaan. Dit is mogelijk door de bemoedigende subsidiering van het project door VLM Plattelandsloket en Foodloose.

De aankoop van onze marktwagen voor de mobiele sociale kruidenier heeft door corona vertraging opgelopen. Deze periode willen we aangrijpen om vanaf januari gefaseerd van start te gaan met de sociale kruidenier zodat de omschakeling doordacht kan gebeuren en bijgestuurd kan worden waar nodig (bijvoorbeeld softwareproblemen, toekenning winkelpassen, logistieke uitdagingen, beheersbaar houden van toestroom,…).

Dit zal gebeuren vanuit het voormalige ACV-gebouw in de Beerstraat. Door praktische redenen kon deze niet langer in het Bourgondisch Hof (afdeling Tordale) blijven. Het voormalige ACV-gebouw is de ideale uitvalsbasis voor onze mobiele sociale kruidenier (stockage, verdeling, opmaak pakketten en aanvulling,…).

We hopen om vanaf de zomerperiode mobiel te zijn en ook in de wijken aanwezig te kunnen zijn.