Politie Polder huldigt politiemensen op nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de politie Polder werden een pak mensen gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst.

Voor de huldiging nam de korpschef het woord en vroeg aan de mensen van de politieraad om het nieuwe gebouw zo vlug mogelijk in te plannen.

De plaats is geweten voegde hij er nog aan toe, maar voorzie het gebouw ook van de laatste nieuwigheden op gebied met alles wat in onze bevoegdheden valt om uit te voeren.

Ook op gebied van internetfraude en misdrijven willen wij meekunnen doen op ons grondgebied.

 

Burgemeester Lies Laridon (Diksmuide) en Patrick Lansens (Koekelaré) deelden de ere tekens uit

Volgende mensen ontvingen de burgerlijke medaille eerste klas: Michel Fauconier , Patrice Logghe , Frank Lowagie , Wim Merlevede , Frans Portier , Geert Provoost, Alex Top , Marc Vanheule , Stefaan Vermeersch en Marc Waeyaert . Kregen het Burgerlijk Kruis eerste klas opgespeld: Hendrik Cossey , Luc De Langhe , Roland Deblauwe , Ludo Decat , Ronny Denys , Frank Huys , Kris Huysentruyt , Johny Rollez , Koenraad Samyn , Marc Van Eecke , Geert Van Gelder , Jan Vanbaelenberghe, Luc Vandenbulcke en Ludwig Vandenbussche . De gouden palmen der kroonorde waren voor: Jurgen Casier , Jan Cools , Yves De Bree, Didier De Loof , Ronny Denys, Christophe Depoorter , Alex Derycke , Koen Dooms , Filip Hosten , Rudi Pareit en Luc Vandenbulcke . Werden Ridder in de Kroonorde: Hendrik Cossey en Geert Van Gelder. Ridder in de Leopoldsorde: Jan Vanbaelenberghe. Officier in de Kroonorde: Johan Geeraert , Koenraad Samyn en Marc Van Eecke. Deze personen gingen op pensioen: Frank Huys , Geert Van Gelder en Marc Waeyaert . Navap (non-activiteit voorgaand aan de pensionering): Luc Vandenbulcke. Er waren heel wat gehuldigden die verontschuldigd waren.